Other news:
Lost exhibits - a request for help in finding and returning them

Lost exhibits - a request for help in finding and returning them
Author: Vojtech Jankovič
Published: 24. 01. 2022 13:17

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Request and kind call for assistance in tracing and returning lost philatelic exhibits.


Stratené exponáty - prosba o pomoc pri ich nájdení a vráteníBohužiaľ v nedávnej dobre došlo k strate dvoch jednorámových exponátov na listoch formátu A4 + A3 a A3, ktoré patria dvom významným českým zberateľom a vystavovateľom:


Exponát

Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě (vystavovateľ Jiří Kraus)


Stratené exponáty - Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě
Stratené exponáty - Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě


Náhľad celého exponátu: Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě (PDF)


__________ . __________


Exponát

Rakouské novinové kolky 1853 – 1889 (vystavovateľ Michal Musil)


Stratené exponáty - Rakouské novinové kolky 1853 – 1889


Náhľad celého exponátu: Rakouské novinové kolky 1853 – 1889 (PDF)


__________ . __________


Prosíme o pomoc pri ich nájdení!


Odmena za nájdenie a vrátenie prvého exponátu (Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě) je

100.000 Kč!


Odmena za nájdenie a vrátenie druhého exponátu (Rakouské novinové kolky 1853 – 1889) je

30.000 Kč!S informáciami sa môžete obrátiť na nás Vojtech Jankovič alebo priamo na majiteľov týchto exponátov: Jiří Kraus, resp. Michal Musil.

V mene celej filatelistickej komunity srdečne ďakujeme každému, kto pomôže uvedené exponáty (alebo ich časti) vypátrať. Prosím, pomôžte, nabudúce sa to môže stať aj vám.


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists