Personalities: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200th birth anniversary

ostage stamp from the Personalities series commemorating the 200th anniversary of the birth of the first Slovak amateur actress, Anna Jurkovičová (1824 - 1905).

05. 04. 2024

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Slovakia 1939 and its provisional overprints

Lecture (KF 00-15): Slovakia 1939 and its provisional overprints
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 02. 2024

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Zdeněk Štěpán: Slovensko 1939 a jeho přetisková provizoria


štvrtok 1. 2. 2024 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists