New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collector`s challenges

Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collector`s challenges
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 04. 02. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Ing. Ivan Leiš: Výplatní otisky z našeho území 1926 – 2021, mezníky a sběratelské výzvy


štvrtok 4. 2. 2021 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists