100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collectors challenges

Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collectors challenges
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 07. 04. 2022 -

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Ing. Ivan Leiš: Výplatní otisky z našeho území 1926 – 2021, mezníky a sběratelské výzvy


štvrtok 7. 4. 2022 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists