Mistakes, errors and inaccuracies on the Czechoslovak postage stamps and other postal materials

Identification of factual errors, inaccuracies, and grammatical errors on Czechoslovak stamps and other postal materials.

03. 05. 2021

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Blue prints of digital franking machines

Lecture (KF 00-15): Blue prints of digital franking machines
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 03. 06. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Jaroslav Konečný: Modré digitální otisky výplatních strojů"


štvrtok 3. 6. 2021 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists