Postage stamp territories - Courland (I)

Article from the stamp territories area dedicated to postal services in the areas of today Latvia (1st part).

26. 02. 2021

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Blue Mercury (1851) - Typology, postal use, and quality description

Lecture (KF 00-15): Blue Mercury (1851) - Typology, postal use, and quality description
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 06. 05. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:Jan Pelikán: Modrý Merkur (1851) – typologie, poštovní použití a popis kvality


štvrtok 6. 5. 2021 od 16:30
Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists