Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Interviews and social news:
How the first Slovak euro stamps were born

How the first Slovak euro stamps were born
Author: Milan Šajgalík
Source: Magazín SLOVENSKO
Published: 14. 04. 2020 17:13

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A popularization article intended also for the non-philatelic public devoted to the circumstances of preparation of the process of designing, creating, printing and publishing the first Slovak postage stamps in euro currency.


Milan Šajgalík: Ako sa rodili prvé slovenské euro známky


Propagovanie slovenských poštových známok a predstavovanie ich námetov je dôležitou formou zachovania zberateľského hobby, no i rozpoznania významu poštových známok nielen ako dokladov o úhrade poštovného, ale tiež ako nositeľov informácií o Slovensku, jeho krásach, osobnostiach i spoločenských, športových, kultúrnych a politických aktivitách. K jedným z najaktívnejších propagátorov poštových známok formou informačných článkov v nefilatelistických médiách je dlhoročný nitriansky zberateľ, vystavovateľ, funkcionár a publicista a vydavateľ MVDr. Milan Šajgalík. Okrem zbierania a príprave filatelistických exponátov venuje svoj čas a energiu propagácii slovenských poštových známok a ich zbierania medzi "laickou" verejnosťou a to najmä v tlačených médiách.

Milan Šajgalík pri príležitosti vydania prvých slovenských s nominálnou hodnotou v eurách publikoval filatelistický článok Ako sa rodili prvé slovenské euro známky v magazíne Matice slovenskej SLOVENSKO 1/2009 (str. 38 - 39).

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Príspevok na stiahnutie: PDF dokument Milan Šalgalík: Ako sa rodili prvé slovenské euro známky (PDF)


Author: Milan Šajgalík

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists