200th anniversary of the birth of important personalities of the Stur generation

Commemorative postage stamp ina souvenir sheet issued to commemorate 200th anniversary of the birth of important personalities of the Stur generation.

01. 07. 2022

Interviews and social news:
How the first Slovak euro stamps were born

How the first Slovak euro stamps were born
Author: Milan Šajgalík
Source: Magazín SLOVENSKO
Published: 14. 04. 2020 17:13

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A popularization article intended also for the non-philatelic public devoted to the circumstances of preparation of the process of designing, creating, printing and publishing the first Slovak postage stamps in euro currency.


Milan Šajgalík: Ako sa rodili prvé slovenské euro známky


Propagovanie slovenských poštových známok a predstavovanie ich námetov je dôležitou formou zachovania zberateľského hobby, no i rozpoznania významu poštových známok nielen ako dokladov o úhrade poštovného, ale tiež ako nositeľov informácií o Slovensku, jeho krásach, osobnostiach i spoločenských, športových, kultúrnych a politických aktivitách. K jedným z najaktívnejších propagátorov poštových známok formou informačných článkov v nefilatelistických médiách je dlhoročný nitriansky zberateľ, vystavovateľ, funkcionár a publicista a vydavateľ MVDr. Milan Šajgalík. Okrem zbierania a príprave filatelistických exponátov venuje svoj čas a energiu propagácii slovenských poštových známok a ich zbierania medzi "laickou" verejnosťou a to najmä v tlačených médiách.

Milan Šajgalík pri príležitosti vydania prvých slovenských s nominálnou hodnotou v eurách publikoval filatelistický článok Ako sa rodili prvé slovenské euro známky v magazíne Matice slovenskej SLOVENSKO 1/2009 (str. 38 - 39).

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Propagácia slovenských poštových známok v magazíne SLOVENSKO (Milan Šajgalík)

Príspevok na stiahnutie: PDF dokument Milan Šalgalík: Ako sa rodili prvé slovenské euro známky (PDF)


Author: Milan Šajgalík

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists