Salzburger Lokalbahn - History and philatelic documentation of SLB vehicles

History and philatelic documentation of Salzburger Lokalbahn vehicles.

05. 11. 2022

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
From the postage stamp will sing you the Elan band

From the postage stamp will sing you the Elan band
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.sme.sk
Published: 03. 03. 2015 15:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Interesting more detailed information on the issue of the first music video postage stamp on the world.

Základné informácie:

  • Článok: Z poštovej známky vám zaspieva Elán
  • Anotácia: Pri tvorbe prvej hudobnej videoznámky na svete vydanej k sviatku sv. Valentína pomohla Oravská galéria. Slovenská pošta využila z jej zbierky dielo akademického maliara Jozefa Kudličku.
  • Autor: Martin Pavelek
  • Dátum: 22. 2. 2015 o 14:06
  • Zdroj: orava.sme.sk

Poštová známka Valentínske blahoželanie (s personalizovaným kupónom)Poštová známka Valentínske blahoželanie (s personalizovaným kupónom)


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists