Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Exhibitions, competitions and other events:
Frantisek Sopko won a silver at the Olympic Games in Athens

Frantisek Sopko won a silver at the Olympic Games in Athens
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.sme.sk
Published: 05. 10. 2004 18:14

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Encouraging success of Slovak philatelist at the stamp exhibition during the Summer Olympic Games 2004 in Athens.

Základné informácie:


František Sopko získal na OH v Aténach striebro


Najnovšiu verziu úspešného filatelistického exponátu Františka Sopka si môžete pozrieť na virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET: Hry z Olympie, hry zo všetkých najslávnejšie.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists