Recent news and new materials in the section SLOVAKIANA - 3/2021

Overview of current news and new materials in the Slovakiana (also SLOVACICAS from the Slovak origin SLOVACIKÁ) section.

31. 12. 2021

Philatelic Exhibitions:
Exhibition SPACE AND CHESS - MY BIG LOVE in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition SPACE AND CHESS - MY BIG LOVE in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Prvé poschodie historickej radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Entry: Unspecified
Date: 18. 11. 2021 - 06. 12. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to an exhibition of postage stamps from the personal collection of the Russian chess grand-master and world chess champion Anatoly Karpov in Banska Bystrica (Slovakia).VESMÍR a ŠACHY - MOJA VEĽKÁ LÁSKA


Výstava poštových známok z osobnej zbierky ruského šachového veľmajstra a majstra sveta v šachu Anatolija KarpovaVýstava VESMÍR a ŠACHY - MOJA VEĽKÁ LÁSKA v Banskej Bystrici

Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists