Introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775

Occasional postmark used in Cerveny Klastor on the occasion of the ceremonial introduction of postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Exhibitions of stamp production:
Exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Levice (Slovakia)

Exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Levice (Slovakia)
Location: CK JUNIOR, Levice
Entry: Unspecified
Date: 03. 10. 2023 - 08. 10. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition 30 YEARS OF THE SLOVAK STAMP AND THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Levice (Slovakia).


30 rokov slovenskej známky


a


To najlepšie z tvorby Františka HorniakaVýstava 30 ROKOV SLOVENSKEJ ZNÁMKY A TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Leviciach


Mestské kultúrne stredisko Levice a Klub filatelistov v Leviciach si vás dovoľujú pozvať na výstavu 30 rokov slovenskej známky a To najlepšie z tvorby Františka Horniaka, ktorá sa koná vo výstavnej sieni CK JUNIOR v Leviciach od 3. do 8. októbra 2023. Otváracie hodiny 10.00 - 17.00 hod.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Gabriel Kosztolányi


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists