New issue of the journal FIP Flash 133 – MAY 2022

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash 133 – MAY 2022.

07. 08. 2022

Philatelic Exhibitions:
European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022

European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022
Location: Wellness hotel Babylon, Nitranská 1, Liberec (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 13. 10. 2022 - 16. 10. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022 in Liberec (Czech Republic)


Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie


LIBEREC 2022


(medzinárodná filatelistická výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)
Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Európskej výstavy poštových známok LIBEREC 2022: LIBEREC 2022 - IREX (PDF)

Výstava je špecifická tým, že na nej budú experimentálne vystavené 2- a 3-rámové exponáty vnímané ako rozšírenia pôvodných 1-rámových exponátov. Ich kvalifikácia vychádza z ich vystavenia ako 1-rámových exponátov, prípadne z odporúčania národného komisára a Výstavnej komisie a Komisie porotcov ZSF. Hodnotené budú v príslušnej triede, no podľa pravidiel pre hodnotenie 1-rámových exponátov.


Dôležité termíny


» 1. 7. 2022 – Zaslanie exponátov literatúry

» 1. 8. 2022 – Zaslanie posledných zmien plánu a zhrnutia pre potreby porotcov

» 1. 8. 2022 – Zaslanie naskenovaných exponátov

» 13. 10. 2022 – Otvorenie výstavy

» 16.10. 2022 – Ukončenie výstavy


Národný komisár


Národný komisár ZSF pre Európsku filatelistickú výstavu LIBEREC 2022: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


Trieda teritoriálnej filatelie:


» 9A - Pavol Lazar - Miniature sheet Bratislava 1937 – Globetrotter (1 rám)


Trieda poštovej histórie:


» 3B - Péter Csicsay - The Postal History of Kingdom of Hungary 1900 -1918 (8 rámov)

» 3B - Ladislav Fekete - The Austrian Imperial and Royal Navy in the World War I. (5 rámov)

» 3B - Pavol Lazar - Postal administration in Slovakia 1850 - 1875; tariffs and franking (5 rámov)


Trieda tematickej filatelie:


» 4B - František Sopko - The Games of Olympia - The Most Famous Games of all (5 rámov)

» 9C - Igor Banás - Czechoslovak Turf (1 rám)

» 9C - Milan Šajgalík - Two places under the Zobor hill in Nitra (1 rám)


Trieda filatelistickej literatúry:


» 8A - Miroslav Bachratý - SLOVENSKO 1938-1945 POŠTOVÁ HISTÓRIA

» 8A - Ivan Tvrdý - Historical Review of Names of Postal Offices in Slovakia
Mapa s vyznačeným miestom konania:Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists