100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Czech Post withdraws over thirty thousand stamps of Charles IV. They have a mistake (Czech)

Czech Post withdraws over thirty thousand stamps of Charles IV. They have a mistake (Czech)
Author: Vojtech Jankovic
Source: www.novinky.cz
Published: 13. 05. 2016 00:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o sťahovaní z obehu najnovšieho hárčeka Českej pošty venovaného Karlovi IV. kvôli chybe v texte.

Základné informácie:Pošta sťahuje cez tridsať tisíc známok s Karlom IV.


Namiesto "Karolus Quartus" je na hárčeku uvedené "Karolus Quatrus".


Author: Vojtech Jankovic

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists