03. 12. 2023

Club meetings (regular):
Club meeting of the Philatelist Club KF 51-60 Sandberg in Devinska Nova Ves (Slovakia)

Club meeting of the Philatelist Club KF 51-60 Sandberg in Devinska Nova Ves (Slovakia)
Location: Malá spoločenská miestnosť Istra Centra, Istrijská 6, Bratislava - Devínska Nová Ves
Entry: Unspecified
Date: 22. 05. 2024

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the club meeting of the Philatelist Club KF 51-60 Sandberg in Bratislava - Devinska Nova Ves (Slovakia).


Čas konania: 17:00 - 19:00

Termíny v roku 2024: 3. apríla, 22. mája, 4. septembra, 30. októbra a 4. decembra

Zberateľské oblasti: poštové známky a filatelia, filokartia (pohľadnice)

Organizátor: KF 51-60 Sandberg v Devínskej Novej Vsi

Informácie:

» Kontaktná osoba: Jaroslav Valentín (predseda KF), tel.: 0903 463 441

» Kontaktná osoba: Daniel Ozdín (podpredseda KF), tel.: 0905 554 776, e-mail: daniel.ozdin@gmail.comMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Daniel Ozdín


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists