Among the elite: The first Slovak in the prestigious philatelic club, Queen Elizabeth is also a member

Report on the acceptance of Pavel Lazar as a member of the club of owners of philatelic rarities - Club 100 de Monte Carlo de l'Elité de la Philatelie.

08. 08. 2022

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia)
Location: Dom kultúry, Stará Bystrica
Entry: Free (no admission)
Date: 22. 03. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia) in Stara Bystrica (Slovakia).Poštová známka Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom)   Poštová známka Slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)

Obec Stará Bystrica, Klub filatelistov 53-58 Žilina a Slovenská pošta, a.s. vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom), ktorá sa uskutoční 22. marca 2019 od 18:00 v Dome kultúry v Starej Bystrici.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom)


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Jozef Vangel (KF 53-58 Žilina)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists