The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia)
Location: Dom kultúry, Stará Bystrica
Entry: Free (no admission)
Date: 22. 03. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Slovak Astronomical Clock in Stara Bystrica (Joint Issue with Slovenia) in Stara Bystrica (Slovakia).Poštová známka Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom)   Poštová známka Slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)

Obec Stará Bystrica, Klub filatelistov 53-58 Žilina a Slovenská pošta, a.s. vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom), ktorá sa uskutoční 22. marca 2019 od 18:00 v Dome kultúry v Starej Bystrici.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom)


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Jozef Vangel (KF 53-58 Žilina)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists