Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

06. 09. 2020

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ladislav Hudec (1893 – 1958)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ladislav Hudec (1893 – 1958)
Location: Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.) v Späthovej vile, Skuteského 22, Banská Bystrica
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 10. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ladislav Hudec (1893 – 1958) - Villa Dr. Woo in Banska Bystricae (Slovakia).Poštová známka Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958) - Vila Dr. Woo

Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.), Slovenská pošta, a.s. a Zväz slovenských filatelsitov si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958), ktorá sa uskutoční 18. októbra 2019 od 156:00 v Banskej Bystrici.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958) - Vila Dr. Woo


Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a k dispozícii bude príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty BANSKÁ BYSTRICA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists