Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Philatelic Exhibitions:
Author`s philatelic exhibition of Ondrej Sula in Melcice-Lieskove (Slovakia)

Author`s philatelic exhibition of Ondrej Sula in Melcice-Lieskove (Slovakia)
Location: Kultúrny dom, Melčice-Lieskové
Entry: Unspecified
Date: 28. 08. 2022 - 09. 09. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the author's exhibition of the prominent Slovak collector Ondrej Sula in Melčice-Lieskove (Slovakia).


V dňoch 28. 8. - 9. 9. 2022 sa v Kultúrnom dome v obci Melčice-Lieskové uskutoční autorská výstava Ondreja Sulu - podpredsedu KF 52 19 Trenčín v rozsahu 64 + 4 výstavné plochy.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v Deň obce Melčice s veľkým kultúrnym a spoločenským podujatím 28. 8. 2022 o 14,00 hod. Pre návštevníkov výstavy bude k dispozícii príležitostný poštový lístok a dňa 5. 9. 2022 sa bude používať príležitostná poštová pečiatka.

Príležitotná pečiatka Autorská filatelistická výstava Ondreja Sulu


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Korený


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists