A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78) - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)   If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2014/4 (78) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.
 


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/4 (78) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/4 (78)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2014/4 (78):


 • Pozvánka na 47. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel
 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Sv. Pius X., pápež – 100. výročie smrti
 • Pápež Pavol VI. – blahoslavený (19. 10. 2014)
 • Giovanni Bellini: Dieťa a tri ženy
 • Sv. Kamil de Lellis – 400. výročie smrti
 • Donato Bramante – 500. výročie úmrtia
 • El Greco – Grék s dušou Španiela – 400. výročie smrti
 • Blahoslavený Ján Duns Scotus (1265 – 1308)
 • Blahoslavený Junípero Serra – 300. výročie narodenia
 • Pútnicky kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore
 • Najvýznamnejší obraz krásneho slohu – Madona Svatovítska
 • Filatelistova cesta po Taliansku (a iných štátoch)
 • Andrej Hlinka – 150. výročie narodenia
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Členská základňa SSG – stav k 18. 9. 2014

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 12. 12. 2014 23:55
 
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Prestaňte čakať na mapu. Odmeňovaní sú tí, ktorí mapy kreslia, nie tí, ktorí sa nimi riadia.

(Seth Godin)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.