The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 12. 12. 2014 23:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are a collector of Christian philately or simply interested in current information on what is happening in the Christian philately, read a new issue of the Saint Gabriel 2014/4 (78) philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/4 (78) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/4 (78)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2014/4 (78):


 • Pozvánka na 47. stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel
 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Sv. Pius X., pápež – 100. výročie smrti
 • Pápež Pavol VI. – blahoslavený (19. 10. 2014)
 • Giovanni Bellini: Dieťa a tri ženy
 • Sv. Kamil de Lellis – 400. výročie smrti
 • Donato Bramante – 500. výročie úmrtia
 • El Greco – Grék s dušou Španiela – 400. výročie smrti
 • Blahoslavený Ján Duns Scotus (1265 – 1308)
 • Blahoslavený Junípero Serra – 300. výročie narodenia
 • Pútnicky kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore
 • Najvýznamnejší obraz krásneho slohu – Madona Svatovítska
 • Filatelistova cesta po Taliansku (a iných štátoch)
 • Andrej Hlinka – 150. výročie narodenia
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Členská základňa SSG – stav k 18. 9. 2014

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2014/4 (78)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists