XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 - Relay Run

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 with the theme of the relay race (track & field).

15. 04. 2020

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/1 (75)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/1 (75)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 05. 03. 2014 17:12

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak ste zberateľ kresťanskej filatelie alebo len jednoducho máte záujem o aktuálne informácie o dianí v kresťanskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/1 (75).

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/1 (75) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/1 (75)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2014/1 (75):


 • Milí priatelia! (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za rok 2013
 • VATIKÁN – 2013
 • Zvon – svätý znak na známke
 • Cnosti - zobrazenie na známkach
 • Predchodcovia
 • Matthias Grünewald: Isenheimský oltár
 • Sv. Cyril a sv. Metod na poštových dokumentoch Slovenskej republiky – 2013
 • Jozef Murgaš – slovenský kňaz s neobyčajnými vlohami
 • Pražský chrám sv. Mikuláša
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Naši jubilanti - 2014
 • Platba členských príspevkov a členská základňa SSG

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2014/1 (75)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists