Restriction and cancellation and reopening of collectors` meetings and other events

Information about temporary restriction or cancellation and reopening of events due to coronavirus spread

02. 06. 2020

Collectors' Bourses:
12th International meeting of collectors of Olympic and sports memorabilia in Bratislava (Slovakia)

12th International meeting of collectors of Olympic and sports memorabilia in Bratislava (Slovakia)
Location: Hotel Nivy v Bratislave, Líščie údolie 3, Bratislava
Entry: Free (no admission)
Date: 29. 09. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the traditional autumn international meeting of collectors of Olympic and sports memorabilia in Bratislava.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave

Organizátor:
      Slovenský olympijský výbor
      Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Zberateľské oblasti: olympijské odznaky, poštové známky, telefónne karty, mince, medaily, plakety, autogramy, knihy, vlajky, suveníry, kľúčenky, odevy a iné s olympijskou a športovou tematikou.

Plánujeme stretnutie s bývalými aj terajšími olympionikmi a stretnutie s predstaviteľmi Slovenského olympijského výboru.

Účasť prisľúbili zberatelia zo zo Slovenska, Čiech a Moravy, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Poľska, Srbska.


Dokumenty na stiahnutie:

PDF dokument Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave - Pozvánka (slov.)

PDF dokument Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave - Pozvánka (angl.)

Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists