Personalities: Ladislav Grosman (1921 – 1981) - 100th birth anniversary

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 100th birth anniversary of a Slovak novelist and screenwriter Ladislav Grosman (1921 – 1981)

29. 01. 2021

Collectors' Bourses:
National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)

National philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Dom slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. 4 (oproti kinu Hviezda), Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 15. 11. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the national philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia).


Ďalšie termíny v roku 2020: 6. 9., 15. 11.

Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: známky, mince, pohľadnice, 0€ suvenírové bankovky

Organizátor: Klub filatelistov v Banskej Bystrici

Informácie a objednávka stolov:
» Ladislav Hölc, Trieda SNP 48, 974 01 Banská Bystrica, Mobil: 0905 / 964 471, Email: ladislav.holc@gmail.com
alebo
» Roman Šajgal, Podlavická 25, 974 09 Banská Bystrica, Mobil: 0905 / 660 253Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Ladislav Hölc


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists