Author: Pavlína Ondrejková

List of articles:


Flora in thematic philately - King of Kings - Lady`s-slipper orchid (21.12.2011)

Pútavý a hlavne inšpiratívny článok, ktorý ukazuje ako sa na svet díva námetový filatelista a kde všade môže nájsť informácie a materiály k svojej téme.

Flora in thematic philately - Christmas Star poinsettia (01.02.2012)

Ďalší inšpiratívny článok o hľadaní a nachádzaní námetových súvislostí, ktoré mnohokrát príjemne prekvapia a prinesú do našich zbierok nečakané úlovky.

Get started with ... a thematic exhibit (26.02.2012)

The article, which is intended not only for beginning collectors and exhibitors, brings ideas on how the collector may start collecting a certain thematic area and how to incorporate his/her knowledge.

Flora in thematic philately - Natural wonder of clover (16.04.2012)

Ďalší inšpiratívny článok z oblasti tematickej filatelie o hľadaní a nachádzaní námetových súvislostí, tentokrát o obyčajnej ďateline.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists