Author: Peter Lakata

List of articles:


Czechoslovak marine ships on stamps of Czechoslovakia

Článok venovaný hlbšiemu tematickému popisu emisií československých známok venovaných lodiam Československého námorného loďstva.All authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists