Author: Ing. Alois Vávra

List of articles:


A beautiful letter from Saratov (13.03.2012)

Krátky príspevok z oblasti teritoriálnej filatelie (Sovietsky zväz a Rusko) o zaujímavej a skutočne mimoriadnej poštovej zásielke zo Saratova do Stutgartu z roku 1930.

What is ФИШЕР? (02.05.2014)

Zaujímavý, priam bádateľský, článok o pôvode nápisu ФИШЕР na okrajoch hárkov sovietskych poštových známok (česky).

Sheetlet Green Tokyo 1964 (19.01.2020)

Studying the rare first numbered sheetlet of the Soviet Union (USSR) called among collectors the GREEN TOKIO.

Search for a mysterious beauty unknown (13.07.2020)

Interesting findings about one seemingly ordinary postage stamp, which can also bring changes in reputable postage stamp catalogsAll authors

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists