Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk

Slovaciká podľa krajín vydania - Maďarsko

Slovaciká podľa krajín vydania - Maďarsko

Maďarsko


 

Maďarsko (MAGYAR POSTA a MAGYARORSZÁG)


1938 - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938


Relevantné atribúty: Známka - portrét Sv. Maura.

Slovaciká - Maďarsko - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938 - Sv. Maurus


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1939 - Maďarsko pre Maďarov - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1939 - Katedrály - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety   Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1939 - Oslobodenie - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1954 - Vedci - Štefan Anián Jedlík (1800 - 1895)


Relevantné atribúty: poštová známka - portrét Štefana Aniána Jedlíka a nápis: JEDLIK ÁNYOS"

Slovaciká - Maďarsko - Vedci - Štefan Anián Jedlík


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1962 - 14. Národný kongres Esperanta


Relevantné atribúty: Známka - severný karpatský oblúk, územie Slovenska.

Slovaciká - Maďarsko - 14. Národný kongres Esperanta - územia Slovenska


Pozri tiež: Prírodné krásy a zaujímavosti

___ . ___1974 - FIDE Majstrovstvá sveta v šachu


Relevantné atribúty: Známka - šachový automat Johanna Kempelena.

Slovaciká - Maďarsko - 50 rokov šachovej federácie FIDE - Šachový automat Johanna Kempelena


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1975 - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe


Relevantné atribúty: Hárček - Karpatský oblúk, územie Slovenska.

Slovaciká - Maďarsko - Helsinki - Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - Karpatský oblúk


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___1977 - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan


Relevantné atribúty: Hárček - územie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Váh a Tisa, Karpatský oblúk.

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa

Slovaciká - Maďarsko - Kanál Dunaj - Rýn - Mohan - Dunaj, Morava, Vah, Tisa


Pozri tiež: ...

___ . ___1978 - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty


Relevantné atribúty: Známka (v hárčekovej úprave) - uhorské korunovačné klenoty, ktorými boli v Bratislave korunovaní uhorskí panovníci a od roku 1552 boli uložené v Korunnej veži kráľovského paláca (na Bratislavskom hrade).

Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty
Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty
Slovaciká - Maďarsko - Uhorské kráľovské korunovačné klenoty


Pozri tiež: Výrobky a produkty

___ . ___1981 - 125 rokov Európskej dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Známka - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Hotel Devín.

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov Európskej dunajskej komisie - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1981 - Filatelistická výstava SOCFILEX´81 Bratislava


Relevantné atribúty: Poštový lístok (natlačená známka) - logo výstavy SOCFILEX 81 a nápis "Socfilex´81 / Bratislava; poštový lístok (prítlač) - Bratislavský hrad a a nápis "Pozsony"; príležitostná pečiatka - logo výstavy SOCFILEX´81 a nápis "Socfilex´81 / Bratislava.

Slovaciká - Maďarsko - Filatelistická výstava SOCFILEX 81 Bratislava - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___1981 - Dunajské lode


Relevantné atribúty: Známka (na známke) - Bratislavský hrad a podhradie, Dóm sv. Martina, Hotel Devín; Hárček (potlacene okraje) - uzemie Slovenska, rieky Dunaj, Morava, Vah a Tisa.

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské lode - Bratislavský hrad

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské lode - Dunaj, Morava, Vah, Tisa


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1982 a 2014 - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie


Relevantné atribúty: Hárček (perforovaný a neperforovaný a s pretlačou) - časť územia južného Slovenska, nápis "Bratislava", rieka Dunaj.

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj   Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty / 60 rokov Dunajskej komisie - Južné Slovensko, Bratislava, Dunaj


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1985 - Dunajské mosty


Relevantné atribúty: Známka - Bratislavský hrad a Nový most (Most SNP).

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP

Slovaciká - Maďarsko - Dunajské mosty - Bratislavský hrad a Most SNP


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1985 - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice


Relevantné atribúty: Poštový lístok (natlačená známka) - erb Košíc, Poštový lístok (prítlač) - nápis KASSA (Košice); Príležitostná pečiatka - nápis MISKOLC KASSA VASÚTVONAL 125. ÉVFORDDULOJA.

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice

Slovaciká - Maďarsko - 125 rokov železničnej trate Miškolc - Košice


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___1995 - Stretnutie prezidentov v Keszthely


Relevantné atribúty: Celinová pohľadnica (obrazová strana) - vlajka Slovenskej republiky a nápis "SZLOVÁKIA".

Slovaciká - Maďarsko - Stretnutie prezidentov v Keszthely - vlajka Slovenskej republiky

Slovaciká - Maďarsko - Stretnutie prezidentov v Keszthely - vlajka Slovenskej republiky


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2000 - Mládežnícka filatelistická výstava VÁRPALOTA 2000


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Nápis "HALMAY ZOLTÁN".

Slovaciká - Maďarsko - Zoltán Halmaj


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (Spoločné vydanie s Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Most Márie Valérie, text: "REKONŠTRUKCIA MOSTU MÁRIE VALÉRIE".

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2003 - Športová aréna v Budapešti + LOH 1904 St. Louis


Relevantné atribúty: Kupón ku známke - Portrét Zoltána Halmaja a nápis "HALMAY ZOLTÁN".

Slovaciká - Maďarsko - Zoltán Halmaj


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Poštová známka - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu - nápis "Szlovákia".

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Maďarsko - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___2012 - Titanic


Relevantné atribúty: Slovenský autor Arnold Feke - výtvarný návrh známok v hárčekovej úprave.

Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2012 - Bitka pri Rozhanovciach


Relevantné atribúty: Známka - Bitka pri Rozhanovciach.

Slovaciká - Maďarsko - Bitka pri Rozhanovciach


Pozri tiež: Významné akcie a podujatia

___ . ___


2014 - Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2014


Relevantné atribúty: Známka v hárčekovej úprave - Historické budovy a portály Košíc, nápis "Kassa".

Slovaciká - Maďarsko - Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2014 - Historické budovy a portály


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2016 - 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621) (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Ján Jessenius.

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Významné osobnosti

___ . ___2016 - Krajiny, mestá


Relevantné atribúty: Známka v hárčekovej úprave - Bratislavský hrad.

Slovaciká - Maďarsko - Krajiny, mestá - Bratislavský hrad

Slovaciká - Maďarsko - Krajiny, mestá - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2021 - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, potlačené okraje tlačového listu (vpravo dole) - nápis: "SLOVAKIA" a Slovenská vlajka, príležitostná pečiatka FDC - mapa Slovenska.

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___2021 - 280. výročie narodenia Mórica Beňovského


Relevantné atribúty: Personalizovaný kupón ku známke (oficiálne vydanie Maďarskej pošty) - nápis: "BENYOVSKY MÓRIC" a portrét Mórica Beňovského.

Slovaciká - Maďarsko - 280. výročie narodenia Mórica Beňovského

Slovaciká - Maďarsko - 280. výročie narodenia Mórica Beňovského


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 11. 2015 17:37 Poslať komentár

Slovaciká podľa krajín vydania - Maďarsko

Slovaciká podľa krajín vydania - Maďarsko
Slovaciká podľa krajín vydania - Maďarsko
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.