Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
WOCF 2019

WOCF 2019

 
WOCF 2019
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / Angličtina / English / Englisch  

Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom

Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom

Spoločné vydania so Slovenskom


 
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom   Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci   Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica   Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum


Spoločné vydanie a jeho širšie (voľnejšie) chápanie


Spoločné známkové vydania iných krajín so Slovenskom sú špeciálnym typom poštových známok (a iných poštových materiálov), ktoré majú vzťah k Slovensku a Slovákom. Ich základným znakom je dohoda dvoch alebo viacerých krajín na spoločnom vydaní, ktoré pripomína "spoločnú" osobnosť, stavbu, výrobok alebo udalosť, prípadne iný "spoločný" zámer (napr. ochrana prírody).

Známková realizácia spoločného vydania spravidla vychádza z jedného grafického návrhu, ktorý si každá krajina finálne prispôsobí (názov krajiny, nominálna hodnota, informačný text) a vytlačí vo vlastnej réžii vlastnou tlačiarňou a tlačovou technikou. Takýmto spôsobom vznikajú známky spoločných vydaní, ktoré sú veľmi podobné a líšia sa len v detailoch, no na druhej strane aj také, ktoré sa výrazne líšia a to nielen zobrazeným námetom a spôsobom tlače ale aj formátom a dokonca dátumom vydania.

Nasledujúci prehľad obsahuje všetky poštové známky, ktoré zodpovedajú tejto širšej definícii spoločného vydania, teda aj tie, ktoré nemajú oficiálne označenie "spoločné vydanie". Pri mnohých z nich sú poštové známky doplnené aj o hárčeky (HA) alebo upravené tlačové listy (UTL), v ktorých vychádzajú, prípadne o obálky prvého dňa (FDC) a iné, poštovými správami jednotlivých krajín vydané, poštové doklady. Neuvádzame suvenírové tlače, grafické listy, propagačné nálepné a príležitostné listy a iné výrobky, ktoré nemajú nič spoločné s poštovou prevádzkou a slúžia výlučne na propagáciu a zberateľské účely. Podobne neuvádzame ani neoficiálne obálky prvého dňa (FDC), ktoré nie sú vydané oprávneným vydavateľom príslušnej krajiny. Prehľad je radený chronologicky podľa roku vydania slovenskej známky spoločného vydania.


Slovenskí autori spoločných vydaní


Je prirodzené, že na príprave a vytvorení známok spoločných vydaní sa veľmi často podieľajú aj slovenskí umelci (napr. výtvarníci, rytci, grafici). Tie známky iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľali, sú uvedené aj v samostatnej časti Slovenskí autori.


Prehľad známok iných krajín spoločných vydaní so Slovenskom


Uvedený prehľad vychádza zo zoznamov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Medzinárodné vydania poštových známok a POFISu: Spoločné vydania známok, ktoré sú doplnené o všetky ďalšie vydania považované za spoločné v zmysle vyššie uvedenej definície spoločného vydania. Za každým spoločným vydaním je uvedený odkaz na "slovenský ekvivalent" spoločného vydania.1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký   Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký

Slovensko:

Späť na prehľad


1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková

Slovensko:

Späť na prehľad


1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca

Slovensko:

Späť na prehľad


1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom)


Slovaciká - Česka republika - Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes   Slovaciká - Švédsko - Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes

Slovensko:

Späť na prehľad


1999 - Juraj Haulík (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovensko:

Späť na prehľad


1999 - Múzeum židovskej kultúry (Spoločné vydanie s Izraelom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry   Slovaciká - Spoločné vydanie s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry

Slovensko:

Späť na prehľad


2000 - Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)


Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky

Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky

Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky


Slovensko:

Späť na prehľad


2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie) (Spoločné vydanie s Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Most Márie Valérie.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovensko:

Späť na prehľad


2002 - Bojnický zámok a Terasy v Handan (Spoločné vydanie s Čínou)


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovensko:

Späť na prehľad


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie s Francúzskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik title=

Slovensko:

Späť na prehľad


2004 - Vstup do Európskej únie (Spoločné vydanie s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšsko, Maltou, Maďarsko, Poľskom a Slovinskom)


Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovensko:

Späť na prehľad


2004 - Pltníci na Dunajci (Spoločné vydanie s Poľskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci

Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci

Slovensko:

Späť na prehľad


2006 - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar (Spoločné vydanie s Indonéziou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar   Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovensko:

Späť na prehľad


2007 - Oravský hrad a La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie so San Marinom)


Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad   Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad

Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad

Slovensko:

Späť na prehľad


2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovensko:

Späť na prehľad


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie s Rakúskom)


Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovensko:

Späť na prehľad


2010 - Archeologické múzeum SNM (Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)


Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovensko:

Späť na prehľad


2011 - Medzinárodný rok chémie (Spoločné vydanie s Belgickom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Belgickom - Medzinárodný rok chémie

Slovensko:

Späť na prehľad


2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovensko:

Späť na prehľad


2012 - Ján Koniarek (Spoločné vydanie so Srbskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovensko:

Späť na prehľad


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovensko:

Späť na prehľad


2013 - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica (Spoločné vydanie s Kórejskou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica   Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovensko:

Späť na prehľad


2016 - Ján Jessenius (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovensko:

Späť na prehľad


2017 - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime (Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)


Slovaciká - Portugalsko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovaciká - Luxembursko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovensko:

Späť na prehľad


2018 - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom (Spoločné vydanie s Rumunskom)


Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovensko:

Späť na prehľad


2018 - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovensko:

Späť na prehľad


2018 - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie s Tureckom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovensko:

Späť na prehľad


2019 - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje   Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovensko:

Späť na prehľadAutor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 01. 2015 17:53 Poslať komentár

Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom

Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom
Slovaciká - Spoločné vydania so Slovenskom
 
 
Copyright (c) 2007-2016 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov