Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Príležitostná pečiatka


Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáPríležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Pruskom pri príležitosti slávnostnej Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Deň používania: 10. 10. 2019
Pošta: PRUSKÉ
Farba: čierna
Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY / OVOCNÉ STROMY - HRUŠKA OBYČAJNÁ
Obrazový motív: Oficiálny znak Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Tematický popis a súvislosti

Biele Karpaty, tvoriace hranicu medzi Moravou a Slovenskom, boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1979. Vďaka dlhodobému harmonickému súžitiu človeka s prírodou je tunajšia krajina pestrou mozaikou lúk, pasienkov, sídiel, lesov, polí, medzí, sadov, mokradí. Zachovanie mnohých prírodných bohatstiev, napríklad rozmanitých orchideových lúk so stovkami druhov rastlín a tisícmi druhov drobného hmyzu, je priamo podmienené prítomnosťou človeka – hospodára.

Hruška je dobre známy ovocný strom, odnepamäti hojne pestovaný v stovkách odrôd a kultivarov. Majestátne hrušky sú po stáročia neodmysliteľnou súčasťou bielokarpatskej krajiny a zasluhujú si pozornosť, ochranu a starostlivosť. V Bielych Karpatoch možno nájsť viac ako sto kultúrnych odrôd hrušiek s mnohorakým spôsobom využitia. Viaceré z nich sú miestne, krajové sorty. Extenzívne vysokokmenné kosené ovocné sady predstavujú mimoriadne druhovo pestré biotopy s častým výskytom chránených druhov rastlín i živočíchov. Solitérne stojace jedince ovocných stromov, obvykle plánky, hostia v korunách mnohé druhy vtáctva, hmyzu, či vzácnych lišajníkov, rastúcich na ich kôre, a to aj dlho po svojom prirodzenom odumretí. Práve na prirodzene silne rastúce semenáče hrušiek a jabloní – plánky – štepili generácie našich predkov kultúrne odrody. Toto prírodné aj kultúrne dedičstvo však postupne z krajiny mizne. Sortiment v súčasnosti pestovaného ovocia sa zužuje, niektoré z odrôd prežívajú na posledných starých stromoch. Záchrana regionálneho ovocného genofondu v celej jeho pestrosti je jedným z dlhodobých cieľov Chránenej krajinnej oblasti.


Súvisiace materiály (1):

Poštová známka Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáPoštová známka
Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáSlávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.