Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Poštová známka


Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáPoštová známka Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
 

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná ovocným stromom s vyobrazením hrušky obyčajnej

Deň vydania: 11. 10. 2019
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix
Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 80000
Textový motív: Hruška obyčajná / Pyrus communis
Obrazový motív: Ovocný strom - hruška v jesennom zafarbení stojaca osamotene v prekrásnej bielokarpatskej krajine pod Vršatcom; vyobrazená je mohutná plánka a plody odrody Pastornica.
Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná (Upravený tlačový list)

Pôvodný výtvarný návrh(y)(1):

Poštová známka Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Tematický popis a súvislosti

Biele Karpaty, tvoriace hranicu medzi Moravou a Slovenskom, boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1979. Vďaka dlhodobému harmonickému súžitiu človeka s prírodou je tunajšia krajina pestrou mozaikou lúk, pasienkov, sídiel, lesov, polí, medzí, sadov, mokradí. Zachovanie mnohých prírodných bohatstiev, napríklad rozmanitých orchideových lúk so stovkami druhov rastlín a tisícmi druhov drobného hmyzu, je priamo podmienené prítomnosťou človeka – hospodára.

Hruška je dobre známy ovocný strom, odnepamäti hojne pestovaný v stovkách odrôd a kultivarov. Majestátne hrušky sú po stáročia neodmysliteľnou súčasťou bielokarpatskej krajiny a zasluhujú si pozornosť, ochranu a starostlivosť. V Bielych Karpatoch možno nájsť viac ako sto kultúrnych odrôd hrušiek s mnohorakým spôsobom využitia. Viaceré z nich sú miestne, krajové sorty. Extenzívne vysokokmenné kosené ovocné sady predstavujú mimoriadne druhovo pestré biotopy s častým výskytom chránených druhov rastlín i živočíchov. Solitérne stojace jedince ovocných stromov, obvykle plánky, hostia v korunách mnohé druhy vtáctva, hmyzu, či vzácnych lišajníkov, rastúcich na ich kôre, a to aj dlho po svojom prirodzenom odumretí. Práve na prirodzene silne rastúce semenáče hrušiek a jabloní – plánky – štepili generácie našich predkov kultúrne odrody. Toto prírodné aj kultúrne dedičstvo však postupne z krajiny mizne. Sortiment v súčasnosti pestovaného ovocia sa zužuje, niektoré z odrôd prežívajú na posledných starých stromoch. Záchrana regionálneho ovocného genofondu v celej jeho pestrosti je jedným z dlhodobých cieľov Chránenej krajinnej oblasti.

Sylva Mertanová


Súvisiace materiály (1):

Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019

Súvisiace oznamy (1):

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáSlávnostná inaugurácia poštovej známky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajnáZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná

Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.