Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)   Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým „dostihovým“ pečiatkam z územia Československa v období rokov 1919 - 1939


Už krátko po vzniku Československa na jar 1919 sa konali prvé provinčné dostihové mítingy. Po založení Československého Jockey Clubu 3. 5. 1919 sa začala nová éra turfu (vo všetkých svetových jazykoch výraz všeobecne zahrňujúci celý dostihový svet) v Československu. Záujem o dostihy pretrval aj napriek vojnovému utrpeniu a škodám. Hlavné dostihové závodiská vo Veľkej Chuchli, Pardubiciach a v Karlových Varoch utrpeli veľké škody a počas vojny slúžili výhradne na vojenské účely. Vojnu prežilo len veľmi málo dostihových koní, trénerov a džokejov. Trvalo takmer rok pokiaľ sa vo Veľkej Chuchli začalo pretekať. Prvý povojnový dostihový míting tu sa konal 13. 5. 1919. Napriek rôznym problémom, návštevnosť dostihov bola veľká a dostihy stale patrili medzi najpopulárnejší šport. Na základe týchto faktov bol na závodisku otvorený poštový úrad resp. filiálka poštového úradu Veľká Chuchle. O tomto poštovom úrade, resp. o pečiatke, ktorú používal, som v literatúre zatiaľ našiel len jedinú informáciu. V Monografii československých známek diel 17. / I. svazek od Emila Votočka. Autor na strane 258 uvádza pod číslom 828. CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ (Č-E2) ? (otevřen jen po dobu dostihů), +1927 -1928? . Typ pečiatky ani jej bodové ocenenie neuvádza, to znamená, že pečiatka resp. ani jej odtlačok sa nenachádza ani v Poštovom múzeu. Po dlhých rokoch hľadania na „burzách“ a sledovaní aukcii som získal poštou prepravenú pohľadnicu Závodiště Chuchle (Praha) na adresnej strane je 50 h známka (emisia Oslobodená republika) opečiatkovaná pečiatkou s domicilom CHUCHLE ZÁVODIŠtĚ * Č. S. P. * a dátumom - 8.V.25.I - Ide sa o prvý zadokumentovaný originálny identifikačný exemplár tejto pečiatky dokumentujúci fakt, že poštový úrad na závodisku vo veľkej Chuchli bol otvorený už v roku 1925. Prvý raz bola na verejnosti vystavená v mojom filatelistickom exponáte „Jazdecký a dostihový šport“ (VPZ) na 1. Slovensko-českej výstave v Nitre v roku 2014.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


V roku 1934 prebiehali na dostihovom závodisku v Pardubiciach oslavy 60. výročia Veľkej pardubickej steeplechase, ktorá je dodnes je považovaná za najťažšie prekážkove dostihy na európskom kontinente. Spletitý kurz z rôznym povrchom (tráva a pooraný terén) je 6900 m dlhý a má 30 prekážok (dnes). Pri tejto príležitosti bola na závodisku používaná príležitostná pečiatka (farba zelená) z domicilom PARDUBICE 1 * VEĽKÉ PARDUBICKÉ STEPLE CHASE 1874-1934 * 60. LET s dátumom 14.X.1934.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Používanie pečiatky bolo oznámené v dennej tlači, tak zberatelia mohli poslať zásielky na opečiatkovanie, alebo ísť do Pardubíc osobne. Pečiatka mala veľký úspech a tak aj na nasledujúci rok 1935 bola na závodisku v Pardubiciach pošta. Emil Votoček v katalógu „Československá príležitostná a propagační razítka 1919-1969“ (1. zošit strana 43 ) že boli používané 3 pečiatky z domicilom PARDUBICE-ZÁVODIŠTĚ a textom VEĽKĚ PARDUBICKÉ STEEPLECHASE, z dátumami 12.X.1935 a 13.X.1935 a rozlišovacími písmenami a, b a c. Pečiatku z písmenom c som zatiaľ nezaznamenal a predpokladám že na bežné pečiatkovanie pravdepodobne nebola použitá. Pečiatku z dátumom 12.X.1935 som zatiaľ nezaznamenal. Na pečiatkovanie bola používaná znovu zelená farba, čo nebola práve najšťastnejšia voľba nakoľko bola dosť bledá a odtlačky boli väčšinou dosť bledé a málo výrazné.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


O rok neskoršie boli používané dňa 18.10.1936 2 pečiatky v rovnakej úprave ako v roku 1935, t.j. domicilom PARDUBICE-ZÁVODIŠTĚ a textom VEĽKĚ PARDUBICKÉ STEEPLECHASE z dátumom 18.10.1936 a rozlišovacími písmenami a , b . Na pečiatkovanie bola použitá fialová farba.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


V roku 1937 sa pred Veľkou Pardubickou konali veľké vojenské medzinárodné jazdecké závody Military. Pošta používala trojfarebnú pečiatku z domicilom PARDUBICE-ZÁVODIŠTĚ (modrá farba) z textom MALODOHODOVĚ JEZDECKĚ HRY A MILITARY (žltá farba) a z dátumom medzi dvoma polkruhmi (farba červená). V katalógu príležitostných pečiatok autor Emil Votoček uvádza používanie tejto pečiatky v dňoch 12.IX.1937 a 11.- 16.X.1937.

Hoci aj táto pečiatka je relatívne dosť bežná, doposiaľ som zaznamenal len pečiatky z dátumami 12.IX.1937 a drvivá väčšina má dátum 14.X.1937. Sú to praktický najviac vyskytujúce sa pečiatky na námet „Jazdecký a dostihový šport“ z obdobia predvojnového Československa.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Dňa 12.9.2037 sa na letisku konal aj letecký deň a memoriál Ing. Jana Kašpara.

Aj na tejto akcii pracovala pošta resp. jej filiálka, ktorá používala príležitostnú dvojfarebnú pečiatku z domicilom *PARDUBICE 1 * MEMORIÁL ING. J. KAŠPARA * (farba modrá) vo vnútornom kruhu nad dátumovým mostíkom bol text 11.-12.IX.1937 a pod dátumovým mostíkom text LETIŠTĚ (farba fialová).

Počas leteckých dní sa uskutočnila aj príležitostná letecká preprava pošty. Na zásielky bol používaný kašet obrázkom lietadla a textom LĚTADLEM /PAR AVION PARDUBICE – PRAHA (farba červená). V jeden deň pri dvoch rôznych akciách boli používané príležitostné pečiatky, čo je samo o sebe doslova unikátna zhoda udalostí. Vyskytujú sa zásielky skutočne prepravené lietadlom a z oboma príležitostnými pečiatkami. Skutočne prepravené zásielky do zahraničia všetkými náležitosťami t.j. aj z pečiatkami dodacích poštových úradov sú vzácne. Doposiaľ som zaznamenal len jednu takúto celistvosť (je v mojom exponáte).

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Dňa 17.10.1937 sa konala posledná predvojnová Veľká pardubická. Pošta používala dve príležitostné pečiatky domicilom PARDUBICE-ZÁVODIŠTĚ a textom VEĽKĚ PARDUBICKÉ STEEPLECHASE z rozlišovacími písmenami a, b . Farba pečiatok bola modrá.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Ďalšia Veľká pardubická sa mala konať 23.10.1938. Veľká Pardubická získavala stále väčšiu popularitu a medzinárodnú prestíž. Aj na tento ročník boli znovu prihlásené kvalitné kone aj zo zahraničia. Z dôvodov mimoriadnych udalostí po Mníchovskom diktáte Československý Jockey Club zrušil dostihový míting v Pardubiciach. Je pravdepodobné že aj na tento ročník boli pripravované príležitostné pečiatky...

Popularita filatelie v Československu v medzivojnovom období (1919-1939) rástla a populárne bolo aj zbieranie príležitostných pečiatok a zvlášť športových. Ako som už spomenul pošta oznamovala používanie príležitostných pečiatok. To využili rôzne športové spolky a najmä obchodníci. Na všetky Veľké pardubické keď boli používané na príležitostné pečiatky pripravili aj rôzne lístky (aj korešpondenčné), obálky, pamätné listy z rôznymi textami a obrázkami a použité boli aj čisté hárky papiera na ktorých boli zvyčajne nalepených viacero známok najnižších nominálnych hodnôt ktoré si návštevníci zobrali zo sebou. Zásielok skutočne prepravených poštou je oveľa menej a klasifikoval by som ich ako „stredný“ filatelistický materiál vhodný aj do výstavných exponátov. Ako je to až dodnes už neblahým „zvykom“, na obálky a lístky najmä správne ofrankovaných boli neskôr dopisované adresy aby vzbudili zdanie že boli prepravené poštou a tým aj „zvýšenie“ ich ceny.. Ich rozlíšenie od skutočne poštou prepravených celistvostí je niekedy veľmi problematické, ale u väčšiny takto „upravených celistvostí“ je zrejmé že na „pošte boli“ len pri pečiatkovaní.

Zaznamenal som aj „kurióznu“ pečiatku na výstrižku z dátumom 20.X,1938 t.j. tri dni po Veľkej pardubickej steeplechase. Domnievam sa, že pečiatka bola použitá na dodatočné pečiatkovanie (na pošte) a bol nastavený reálny dátum pečiatkovania. Omylom nastavenie dátumu je nepravdepodobné aj keď relatívne možné.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Pošta oficiálne vydala len jednu celinu a to obrazový poštový lístok (podľa katalógu POFIS CDV 64/4). Bol vydaný 30. 5. 1931 v sérii 4 obrazových lístkov pri príležitosti výstavy telesnej výchovy a športu v Pardubiciach. Bol veľmi populárny a má najvyšší náklad zo série. V roku 1934 bol dávno vypredaný a jeho opečiatkovanie niektorou z príležitostných pečiatok k Veľkej pardubickej je teoretický možné ale zatiaľ som takýto prípad nezaznamenal. Dotyčné obrazové poštové lístky sa vyskytujú z príležitostnými pečiatkami k výstave telesnej výchovy a športu. Novotný ich uvádza v katalógu „Československá príležitostná a propagační razítka 1919-1969“ (1. zošit strana 44): 3/1931/ PARDUBICE – Výstava telesné výchovy a športu Č.S.R. a, b 31.V. - 4.X. Na pečiatkovanie bola použitá farba čierna. Vlastním neprepravený poštový lístok opečiatkovaný dňa 31.v.1931 t.j. prvý deň v červenej farbe z „prímesou“ černej farby (viď. obrázok dole). Neviem z akého dôvodu bola použitá aj červená farba. Je možné že to bolo aj „núdzové“ riešenie keď na priehradke sa minula čierna farba. Je málo pravdepodobné že sa jednalo o snahu vyrobiť výnimočnosť resp. „vzácnosť“, aj keď sa to nedá vylúčiť.

Aj na tejto výstave bola prezentovaná Veľká pardubická a tak nepriamo aj tieto pečiatky patria medzi „dostihové“ najmä z kombinácii z poštovým obrazovým lístkom.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)


Všetky ostatné prítlače aj na celinových lístkoch sú súkromné výrobky. Pokiaľ sa nachádzajú na poštou prepravených zásielkach s príležitostnou pečiatkou sú to filatelistické materiály vhodné aj do výstavných exponátov.
Kontakt na autora článku: Igor Banás
Súvisiace články (4):

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 17. 02. 2017 22:35 Poslať komentár

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.