Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)   Príspevok venovaný denným a príležitostným poštovým „dostihovým“ pečiatkam z územia Československa v období rokov 1899 - 1914


Môj príspevok o poštových „dostihových“ pečiatkach (denných a príležitostných) z územia Československa bude rozdelený podľa období na päť častí: 1899 - 1914, 1919 - 1939, 1939 - 1945 a 1946 - 1993, 1994 - do dnes.


Začneme najstaršou svetovou históriou.


Kolískou moderných dostihov bolo Anglicko, kde sa zakladali aj prvé stále dostihové závodiská. Väčšinou to boli panovníci (králi) a neskôr aj vysoká šľachta a mestá. Vlastniť dostihové kone mohli len panovníci, vyššia šľachta a vôbec bohatí ľudia, ktorí ich podporovali a samozrejme aj navštevovali. Konské dostihy sa stali okrem športovej aj významnou spoločenskou udalosťou. Dostihy navštevoval aj „plebs“ (obyčajný ľud) a na tých najvýznamnejších neboli zriedkavosťou mnohotisícové davy.

Veľká návštevnosť dostihov na ostrovoch bola hlavným dôvodom zakladania sezónnych poštových úradov resp. ich filiálok, ktoré fungovali počas dostihových mítingov a ktoré používali poštové pečiatky. Filiálky poštových úradov boli najčastejšie umiestnené v hlavných tribúnach (v priestoroch pre verejnosť). Najstaršie „dostihové“ pečiatky používala Anglická Kráľovská pošta v druhej polovici 19. storočia. Od bežných pečiatok sa odlišujú slovom GRANDSTAND (hlavná tribúna) v dolnej časti pečiatok pod domicilom poštového úradu (viď obrázky). Dnes patria medzi vzácne a hľadané filatelistické materiály hlavne ich komplexné odtlačky, ktoré sa nachádzajú takmer výlučne na viacerých známkach (2 a viac známok). Na celistvosti či výstrižku som pečiatku GRANDSTAND ešte nezaznamenal.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
   
Pečiatka MANCHESTER GRANSTAND
DEC 13 90 13. 12. 1890.
Pečiatka KEMPTON PARK GRANDSTAND
OC 3 90 3. 10. 1890.Československé dostihové pečiatky v období rokov 1899 - 1914


Prvé „klasické dostihové“ pečiatky na území Československa z obdobia R-U monarchie 1899 - 1914 (cez vojnu sa dostihy nekonali) sú praktický najvzácnejšie „československé“ športové pečiatky a sú ozdobou najväčších zbierok. Hoci námet „Jazdecký a dostihový šport“ zbieram už vyše štyroch desaťročí a celú túto dobu som sledoval praktický všetky „domáce“ a viaceré zahraničné filatelistické aukcie, nezaznamenal som ani jednu ponuku filatelistického materiálu s pečiatkami KARLSBAD RENNPLATZ alebo KUCHELBAD RENNPLATZ. Až nedávno na jednej aukcii veľkej firmy (Nemecko) som zaznamenal ponuku viacerých klasických pečiatok dostihových závodísk (Rennplatz) z územia R-U. To je dôkaz ich vzácnosti resp. až unikátnosti.

Na dotyčnej aukcii som získal poštou prepravenú príležitostnú pohľadnicu, na ktorej je poštová pečiatka (na výplatnej známke) s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ a dátumom 9. 7. 1899, t.j. z prvého dňa inauguračného dostihového mítingu (dvojdňového). To potvrdzuje text na obrazovej strane: "Eröffnungs - Rennen zu Karlsbad 9. - 10. 7. 1899". Emil Votoček vo svojom diele „Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918“ uvádza, že filiálka poštového úradu Karlove Vary  1 na dostihovom areáli fungovala a používala pečiatky s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ v rokoch 1899 - 1901 a od roku 1902 ju prevzal poštový úrad Karslsbad-Meierhöfen, ktorý používal pečiatky  domicilom KARLSBAD-MEIERHÖFEN.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KARLSBAD RENNPLATZ s dátumom 9. 7. 1899.


Na vyššie spomínanej aukcii bola ponúkaná (v aukcií nebola predaná) poštou prepravená pohľadnica s pečiatkou a domicilom KARLSBAD RENNPLATZ z dátumom 23. 6. 11 (viď obrázok). Je to v rozpore snbsp;faktom uvádzaným v monografii!? Budem sa snažiť zistiť skutočný stav veci.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KALSBAD RENNPLATZ s dátumom 23. 6. 11.


O sedem rokov neskôr 28. 9. 1906 sa otvorili brány dostihového závodiska vo Veľkej Chuchli (Praha). Aj na tomto závodisku bol otvorený poštový úrad ktorý v dňoch 20. 9. -  26. 10. 1906 používal dve poštové pečiatky so zhodným textom: KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ /a a. KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * (druhá pečiatka mala namiesto malého písmena a hviezdu *). Zaujímavým faktom je používanie oboch pečiatok už od 20. 9. až do 26.10.1906 pri príležitosti konania výstavy obrazov, ktorá bola inštalovaná v hlavnej tribúne dostihového závodiska. Napriek tomuto faktu patria tieto pečiatky aj medzi športové príležitostné pečiatky na námet dostihový šport.

O poštových úradoch na dostihových závodiskách resp. ich fungovaní sa vie veľmi málo, prakticky len z kusých správ z dobovej tlače. Emil Votoček (Monografia diel 13.) v prípade poštových pečiatok CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ uvádza, že v ďalších rokoch nie je ich používanie vylúčené.

Známy pražský zberateľ a vystavovateľ Bedřich Polák v spravodaji sekcie OLYMPSPORT v článku Pražské dostihy dokumentuje reprodukciou celistvosti (pohľadnica) použitie pečiatky s textom CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * KUCHELBAD RENNPLATZ * v roku 1907. Pečiatka má dátum 13. V. 07 čo dokumentuje, že bola používaná počas dostihový dní.

Rád privítam akékoľvek informácie ohľadom všetkých dostihových pečiatok aj z neskoršieho obdobia. Za spoluprácu vopred ďakujem, Igor Banás.


Použitá literatúra


  • Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918.
  • Spravodaje Olympsportu.
  • KATALOG SPORTOVNÍCH RAZÍTEK ČSR, Olympsport 2011.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Kópie z monografie a článku Bedřicha Poláka.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Prehľad pečiatok uvedený v Katalógu sportovních razítek ČSR.Kontakt na autora článku: Igor Banás
Súvisiace články (4):

Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet jazdecký šport z územia Československa (5. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (4. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (3. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (2. časť)Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 11. 2016 13:05 Poslať komentár

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.