Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2


Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2   Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filateliiČasopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/2


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Posilňovanie informačného obsahu časopisu

» Informácie z vedenia
  » Prehľad aktivít vedenia ZSF za uplynulé obdobie

» Zväzový život
  » 135. výročie otvorenia pošty v Šimonovanoch - Partizánske
  » Zo spomienok dvoch temer neznámych filatelistov

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Odborná filatelistická spoločnosť KOSMOS pri SČF

» Teritoriálna filatelia
  » 170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
  » Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia
  » Zopár riadkov o Rakúskej Levante

» Tematická filatelia
  » Slovaciká

» Slovenská pošta informuje
  » Vyhodnotenie ankety
  » A zrodila sa známka!

» Spoločenská kronika
  » Opustila nás Mária Barusová
  » Opustil nás doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
  » Náš jubilant Ondrej Sulo je 80-ročnýKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/2


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 08. 2020 10:00
Aktualizované: 16. 08. 2020 10:00 Poslať komentár

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/2
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.