Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022

Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022

Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022

Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022


Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022   Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022 a upozornenie na blížiaci sa termín uzávierky návrhov.


Opäť sa blíži termín zasadnutia Námetovej komisie známkovej tvorby MDV SR, ktorá bude prejednávať námetovú skladbu emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2020. To je dôvod, aby sme uviedli výzvu zástupcu ZSF v tejto komisii Zdenka Baligu smerovanú na všetkých, ktorým leží na srdci slovenská známková tvorba a témy, ktoré sa na slovenských známkach objavujú. Pripomíname, že vaše námety na známky pre rok 2022 (a ďalšie roky), treba poslať na adresu Z. Baligu (baliga.z@slovanet.sk) najneskôr do konca februára 2020.


Výzva k tvorbe emisného plánu


Mnohým z nás sa často stáva že sa zúčastnia na významných spomienkových slávnostiach, či už celonárodného alebo regionálneho významu. A tu ich napadne myšlienka: Prečo Slovenská pošta nevydala k tak významnému výročiu alebo udalosti novú poštovú známku? Tiež mnohokrát sa prechádzame našim krásnym Slovenskom a natrafíme na zaujímavú pamiatku alebo lokalitu. Znova sa v duchu pýtame: Prečo Slovenská pošta ešte nezobrazila na poštovej známke túto pamätihodnosť či túto prírodnú lokalitu? Odpoveď je jednoduchá, lebo nevedela o týchto akciách, výročiach, či pamätihodnostiach.

A preto si Vás dovoľujem vyzvať, ako člen námetovej komisie známkovej tvorby MDV SR, ktorej úlohou je okrem iného aj zostavovanie emisných plánov slovenských poštových známok, k tvorbe týchto emisných plánov. Ako sa postupuje pri zostavovaní nového emisného plánu slovenských poštových známok som vysvetlil v článku „Ako sa rodí nová známka“ uverejnenom v našom Spravodajcovi číslo 4/2019, strana 12. No predsa si tu dovolím zopakovať pár kritérií, ktoré by mal návrh na vydanie novej slovenskej poštovej známky spĺňať. Písomný návrh na vydanie poštovej známky k navrhovanej udalosti, výročiu alebo téme je potrebné podať na MDV SR alebo na SP, a. s. Môže to urobiť jednotlivec alebo aj organizácia. Časovo je to potrebné urobiť minimálne dva roky pred rokom, kedy chceme, aby známka bola vydaná. Udalosť, výročie alebo tému je potrebné podrobnejšie opísať a hlavne uviesť význam pre jej propagáciu formou poštovej známky. Udalosť by mala mať celospoločenský charakter, napríklad majstrovstvá Európy či sveta v nejakom športe, významná svetová návšteva, summit, konferencia ...Výročie by malo byť okrúhle, 10., 25., 50., 100. ... a malo by sa týkať významnej udalosti alebo osobnosti. Tiež môžeme navrhnúť konkrétnu tému, napríklad z prírody endemické rastliny alebo živočíchy, historické pamiatky, netradičné remeslá a výrobky... Do návrhu môžeme uviesť aj konkrétny motív, no ten nie je pre vydavateľa záväzný.

Samozrejme, nič sa nestane, keď návrh na vydanie poštovej známky zašlete na moju adresu. Tiež Vám v tejto problematike (spracovanie návrhu na vydanie poštovej známky) rád poradím. Uvítam priamy kontakt cez mailovú alebo skutočnú poštu (moja mailová adresa je uvedená na webovej stránke ZSF). Pre námetovú komisiu známkovej tvorby MDV SR je len plusom, ak má možnosť vyberať námety zo širšej ponuky.

Tak neváhajte a hľadajte vo svojom okolí nové námety pre slovenské poštové známky!

Zdeněk Baliga


Autor: Zdeněk Baliga
Publikované: 20. 01. 2020 00:20
Aktualizované: 20. 01. 2020 00:20 Poslať komentár

Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022

Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022
Výzva k tvorbe emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2022
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.