Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993


 

Súčasné moderné obdobie používania výplatných strojov na Slovensku je charakterizované prechodom slovenských výplatných strojov z "československých" ("ČESKOSLOVENSKO") na "slovenské" výplatné stroje ("SLOVENSKO") v priebehu roku 1993 a postupnou modernizáciou a prechodom na novšie typy výplatných strojov. Okrem toho môžeme v tomto období sledovať minimálne tri ďalšie zaujímavé vývojové zmeny, ktoré prinášajú zberateľom slovenských OVS nemálo nových zaujímavostí a možnosti na ďalšie štúdium. Uveďme si ich základné charakteristiky:

 1. Prechod "československých" výplatných strojov na "slovenské" (1. 1. 1993 - 30. 9. 1993) - postupný prechod československých výplatných strojov s názvom štátu "ČESKOSLOVENSKO" na slovenské výplatné stroje s názvom štátu "SLOVENSKO" vo výplatnom štočku výplatného stroja, a to buď vylámaním časti nápisu "ČESKO" z pôvodného výplatného štočka "ČESKOSLOVENSKO" na "       SLOVENSKO", zmenou nápisu "ČESKOSLOVENSKO" na nový nápis "SLOVENSKO" v pôvodnom výplatnom štočku alebo výmenou celého výplatného stroja väčšinou za novší modernejší typ už s názvom nového štátu "SLOVENSKO". Obdobie prechodu trvá od 1. januára 1993 až do 30. septembra 1993, kedy bolo naposledy povolené používať výplatné stroje s nápisom "ČESKOSLOVENSKO".
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1

  V tomto období je zaujímavé sledovať zmeny názvu štátu vo výplatných štočkoch ako aj zmeny vo firemných štočkoch súvisiace so vznikom nového štátu. Zatiaľ najmladšie použitie výplatného stroja s nápisom "ČESKOSLOVENSKO" bolo zaznamenané vo firemnom výplatnom stroji Mototechna n.p a to 8. 6. 93. Viete o neskoršom použití?
  OVS Slovensko BRATISLAVA 1
 2. Prechod výplatných strojov z korunovej na eurovú menu (od 1. januára 2009) - jednorazový prechod výplatných strojov z korunovej na eurovú menu. Pretože zmena musela byť vykonaná s okamžitou platnosťou od 1. januára 2009, môžeme u väčšiny výplatných strojov sledovať "prípravné práce" behom roku 2008 v podobe zmien vo výplatných štočkoch, ktoré sa najčastejšie prejavili zmenou počtu číslic vo výplatnej hodnote.
 3. Zavedenie centrálnej evidencie výplatných strojov (CEVS) - postupné uvádzanie päťmiestneho licenčného čísla výplatného stroja v dolnej časti medzikružia dennej pečiatky OVS.
 4. Zavádzanie diaľkovo elektronicky kreditovaných výplatných strojov (DEKVS) (od januára 2009) - postupný prechod na digitálne výplatné stroje, ktoré majú úplne odlišnú grafickú aj obsahovú štruktúru výstupného odtlačku, ktorý je okrem toho vyhotovený nie v červenej ale v modrej farbe.

Katalógy a dostupná literatúra


Zo zberateľského pohľadu ide o moderné stále živé obdobie, takže neexistujú žiadne vyčerpávajúce katalógy alebo monografie OVS z tohto obdobia. Prvou lastovičkou je nepochybne priekopnícka katalógová publikácia Ivan Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, ktorá katalogizuje všetky slovenské OVS poštových údadov na území Slovenska s výnimkou dvoch najväčších miest Bratislavy a Košíc. Pri nepochybne vysokej informačnej hodnote tohto katalógu, treba s katalógom pracovať ak s prvou veľmi dobrou, ale zďaleka nie kompletnou, informáciou o slovenských OVS v období existencie Slovenskej republiky. Preto na stránkach www.postoveznamky.sk budeme v snahe o skompletizovanie informácií pokračovať a uvádzať najnovšie poznatky a doplnky, ktoré po sumarizácii vyjdú pravdepodobne aj v knižnej podobe.

Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008

Druhou veľkou výzvou je spracovanie slovenských OVS po roku 1993 poštových úradov v dvoch najväčších mestách Bratislave a Košiciach. Dobrý základ poskytuje prvá verzia tohto katalógu od Ivana Tvrdého, ktorá je v rukopise. Postupne ju budeme spracovávať a dopĺňať o nové poznatky a aktuálny stav publikovať, aby ku kompletnosti informácií mohli prispieť aj ďalší zberatelia. Po skompletizovaní vyjde katalóg slovenských OVS z obdobia po roku 1993 poštových úradov Bratislavy a Košíc aj v tlačenej forme, opäť pravdepodobne ako súčasť Filatelistických štúdií Slovenskej filatelistickej akadémie.

Cieľom priebežného publikovania informácií na internete, konkrétne na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk, je osloviť maximálne širokú komunitu zberateľov (aj v zahraničí) a tým využiť poznatky a zistenia ďalších zberateľov. Inými slovami, využiť všetky dostupné prostriedky na maximálne vyčerpávajúce pokrytie celej oblasti.


Prehľad slovenských OVS tohto obdobia


Pre účely skompletizovania informácií uvádzame pracovné verzie prehľadov slovenských OVS tohto obdobia (zatiaľ len veľmi skromne BRATISLAVA 1 a KOŠICE 1):


BANSKÁ BYSTRICA


 • BANSKÁ BYSTRICA 1, BANSKÁ BYSTRICA 3, BANSKÁ BYSTRICA 4, BANSKÁ BYSTRICA 5, BANSKÁ BYSTRICA 8

BANSKÁ ŠTIAVNICA


 • BANSKÁ ŠTIAVNICA 1

BARDEJOV


 • BARDEJOV 1, BARDEJOV 3, BARDEJOV 4

BARDEJOVSKÉ KÚPELE


 • BARDEJOVSKÉ KÚPELE

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU


 • BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 4

BELUŠA


 • BELUŠA

BERNOLÁKOVO


 • BERNOLÁKOVO

BOJNICE


 • BOJNICE

BRATISLAVABREZNO


 • BREZNO 1

BREZOVÁ POD BRADLOM


 • BREZOVÁ POD BRADLOM

BUČANY


 • BUČANY

BYTČA


 • BYTČA 1

KOŠICE
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2015 14:12 Poslať komentár

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993

Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993
Odtlačky výplatných strojov - Slovenské odtlačky výplatných strojov po roku 1993
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.