Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk

15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky

Poštová známka


15 rokov Slovenskej republikyPoštová známka 15 rokov Slovenskej republiky
15 rokov Slovenskej republiky
 

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky

Deň vydania: 01. 01. 2008
Nominálna hodnota: T1 50 g
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000
Textový motív: 15 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obrazový motív: Mapa Slovenska s dominantami najväčších slovenských miest, štátny znak Slovenska, "európske" hviezdičky.

Nominálna hodnota: T1 50 g (pozri prevod taríf)
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008

Tematický popis a súvislosti

Samostatná a suverénna Slovenská republika patrí k najmladším štátom sveta, hoci Slováci patria k najstarším obyvateľom Európy. V dôsledku nepriaznivých geopolitických a historických okolností svoju suverénnu a nezávislú štátnosť dosiahli až 1. januára 1993, teda pred 15 rokmi. Predkovia dnešných Slovákov kompaktne a nepretržito obývali územie dnešného Slovenska od konca 5. storočia. V 9. storočí vytvorili silný ranofeudálny štát, v ktorom boli položené základy štátnosti viacerých stredoeurópskych národov a základy slovanskej kultúry a literatúry. Tento štát na začiatku 10. storočia zanikol, avšak celé generácie Slovákov sa k nemu hlásili a hlásia ako k základnému prvku a počiatku národných štátoprávnych dejín. Ďalších takmer tisíc rokov Slováci žili v Uhorskom kráľovstve, kde sa po vzniku moderného nacionalizmu na konci 18. storočia snažili získať autonómiu a samosprávu. Keďže ústredná vláda Uhorského kráľovstva nevyhovela tejto požiadavke a naopak snažila sa z kráľovstva vytvoriť jednotný maďarský štát, Slováci na konci prvej svetovej vojny r. 1918 vytvorili spoločný štát s Čechmi – Česko-Slovenskú republiku. Keďže ani Česko-Slovenská republika nebola schopná vyriešiť všetky otázky vzájomných vzťahov, rozhodli sa r. 1992 českí a slovenskí politici mierovo a pokojne rozdeliť Česko-Slovensko a vytvoriť dva samostatné štáty. Spoločný štát zanikol 31. decembra 1992 a samostatná Slovenská republika bola vyhlásená 1. januára 1993. Známka zobrazuje mapu Slovenskej republiky, zvýraznenú slovenskou národnou trikolórou. Vo vnútri hraníc sú zvýraznené symboly ôsmich sídelných miest krajských samospráv, na ktoré je Slovenská republika vnútorne členená. Pozadím známkového poľa je štylizovaný emblém Európskej únie, ktorej sa Slovenská republika stala členom r. 2004. Obálka prvého dňa ukazuje umiestnenie Slovenskej republiky v Európe. Námetom pečiatky je vrch Kriváň, ktorý sa považuje za neoficiálny emblém Slovenska.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
15 rokov Slovenskej republiky
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.