Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

Filatelistická olympiáda

Filatelistická olympiáda

Poštová známka


Filatelistická olympiádaPoštová známka Filatelistická olympiáda
Filatelistická olympiáda
 

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania finále Filatelistickej olympiády.

Deň vydania: 05. 06. 2020
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000
Textový motív: FILATELISTICKÁ / OLYMPIÁDA
Pôvodný výtvarný návrh(y)(1):

Poštová známka Filatelistická olympiáda (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Tematický popis a súvislosti

Prvý ročník Filatelistickej olympiády (FO) sa konal v roku 1973, štyri roky od ustanovujúceho zjazdu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), ktorý sa stal súčasťou Zväzu československých filatelistov. Hlavnou náplňou práce v krúžkoch mladých filatelistov (KMF) je zbieranie poštových známok podľa vlastného záujmu každého mládežníka. Vedúci KMF oboznamujú členov so základmi filatelie odbornej i praktickej. Samozrejme, pravidelne pripravujú svojich zverencov na Filatelistickú olympiádu.

FO sa koná pravidelne každý rok väčšinou v mesiacoch máj alebo jún. Najprv prebehnú krúžkové kolá, potom krajské a nakoniec národné kolo. Počas spoločného československého štátu po každých piatich rokoch bolo finále FO spoločné, celoštátne. Mládežníci sa pripravujú pod vedením svojich vedúcich v krúžkoch mladých filatelistov. Príprava je zameraná na tému, ktorú vyhlási rok dopredu Komisia mládeže ZSF. Témy FO za 47 ročníkov boli rôznorodé, zamerané na rôzne oblasti spoločenského, kultúrneho a športového života. Spomeniem niektoré v rokoch 1973 – 1989: Krásy vlasti, Budovanie socialistického štátu, Úspechy našich poľnohospodárov, 30. výročie oslobodenia Československa, Úspechy našich športovcov na olympiáde a iné. V rokoch samostatného Slovenska od roku 1993: Kultúra nášho národa, História miest Slovenska, Filatelia a škola, Mládež a technika, Šport a olympizmus, Deň poštovej známky, 100. výročie prvej známky Československa a iné.

V posledných rokoch pri zníženom počte KMF i mládežníkov sa krajské kolá zrušili a uskutočnili sa len krúžkové kolá a národné kolo. Súťaž prebieha v piatich vekových kategóriách Z, A, B, C, D, od 8 do 21 rokov. Každoročne vyhlásená téma je pre všetky vekové kategórie rovnaká. Odlišuje sa len náročnosťou testov zameraných na odbornú filatelistickú oblasť a danú vyhlásenú tému. Vlastná súťaž FO sa skladá z dvoch častí: teoretická (spomínaná filatelistická oblasť a daná téma) a praktická, ktorá je zameraná na vytvorenie mini exponátu z poštových známok a iného filatelistického materiálu prislúchajúceho k danej téme. Sponzormi FO sú hlavne Slovenská pošta, a. s. a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Poštová známka venovaná FO vychádza ako posledná zo série poštových známok mládežníckych olympiád emitovaných od roku 2017. KMF ZSF plánoval inaugurovať túto známku na Národnom kole 48. ročníka FO počas Zberateľských dní v Inchebe. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa ale v roku 2020 FO nekonala.

PaedDr. Jozef Oško


Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

Filatelistická olympiáda

Filatelistická olympiáda
Filatelistická olympiáda
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.