Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

100. výročie Parížskej mierovej konferencie

100. výročie Parížskej mierovej konferencie

Poštová známka


100. výročie Parížskej mierovej konferenciePoštová známka 100. výročie Parížskej mierovej konferencie
100. výročie Parížskej mierovej konferencie
 

Príležitostná poštová známka vydaný pri príležitosti 100. výročia Parížskej mierovej konferencie

Deň vydania: 10. 09. 2019
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000
Textový motív: 1919 / 2019 / 100. výročie / Parížskej / mierovej konferencie
Obrazový motív: Písmená T a P v umeleckej kompozícií s modrým vtáčikom a ornamentmi v tvare kvetov.
Pôvodný výtvarný návrh(y)(1):

Poštová známka 100. výročie Parížskej mierovej konferencie (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Tematický popis a súvislosti

Dňa 11. 11. 1918 sa skončila podpísaním prímeria prvá svetová vojna, ktorá si vyžiadala okolo 20 miliónov vojenských a civilných obetí a zanechala okolo 20 miliónov invalidov.

Už 18. 1. 1919 sa v Paríži v zámku Versailles začala mierová konferencia, trvajúca až do roku 1923. Neboli na ňu pozvaní predstavitelia porazených štátov a rozhodnutia víťazov boli bezo zmien predložené porazeným štátom na podpis. Najdôležitejšou zmluvou bola Versailleská mierová zmluva s Nemeckom z 28. 6. 1919. Zmluva odňala Nemecku Alsasko-Lotrinsko, niektoré časti Pruska získané počas delenia Poľska v 18. storočí a vytvoril sa nezmyselný koridor Poľska k Baltskému moru spolu s odovzdaním prevažne Nemcami obývaného mesta Gdansk (Danzig) pod poľskú správu. Nemecku uložila reparácie v astronomickej výške, zakázala niektoré typy výzbroje a obmedzila početné stavy jeho ozbrojených síl.

Pre Slovensko boli najvýznamnejšie Saintgermainské zmluvy z 10. 9. 1919 a Trianonská mierová zmluva zo 4. 6. 1920. Kým tzv. Malá saintgermainská zmluva rozpustila Rakúsko-Uhorsko a z národa Čiech, Moravy a Sliezska a z národa Slovenska vytvorila česko-slovenský štát (l’état Tchéco-Slovaquie), tzv. Veľká saintgermainská zmluva stanovila hranice Rakúska a určila mu reparácie a vojenské a politické obmedzenia vrátane zákazu pripojenia k Nemecku.

Trianonská mierová zmluva definovala podmienky porazenému Uhorsku. Vytvorila nezávislý maďarský štát (Maďarské kráľovstvo) a určila jeho hranice. Zároveň pričlenila nemaďarské územia k okolitým štátom s tým, že mali rovnaké nástupnícke práva po Uhorsku ako Maďarské kráľovstvo. Slovensko a Podkarpatská Rus boli uznané Maďarskom za súčasť Česko-Slovenska, Sedmohradsko Rumunska, Vojvodina, Chorvátsko a tzv. Medzimurie neskoršej Juhoslávie a Burgenland Rakúska. Taktiež uložila Maďarsku reparácie, obmedzila mu počty ozbrojených síl a stanovila povinnosť vrátiť umelecké a iné artefakty odvezené z územia ostatných nástupníckych štátov po roku 1896.

Parížska mierová konferencia vytvorila tzv. Versailleský mierový systém, ktorý neuznalo Rusko (nebolo pozvané) ani USA. V porazených štátoch vyvolal vlnu nacionalizmu a revizionizmu, ktorá po nástupe nacistov najmä v dôsledku politiky „appeasementu“ vyústila do druhej svetovej vojny.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019

Súvisiace oznamy (1):

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

100. výročie Parížskej mierovej konferencie

100. výročie Parížskej mierovej konferencie
100. výročie Parížskej mierovej konferencie
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.