Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

100. výročie vzniku Československej republiky

100. výročie vzniku Československej republiky

Poštová známka


100. výročie vzniku Československej republikyPoštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky
100. výročie vzniku Československej republiky
 

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Deň vydania: 26. 10. 2018
Nominálna hodnota: 1,90 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Igor Piačka
Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 210000
Textový motív: 10. VÝROČIE VZNIKU / ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obrazový motív: Umelecké stvárnenie fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista Karol Plicka
Upravený tlačový list:

Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Upravený tlačový list)

Pôvodný výtvarný návrh(y)(1):

Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Pôvodný výtvarný návrh(y)(2):

Poštová známka 100. výročie vzniku Československej republiky (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Tematický popis a súvislosti

Slováci a Česi, dva blízke slovanské národy, sa od konca 10. storočia vyvíjali v osobitných štátnych útvaroch, avšak celé toto obdobie sa vzájomne kultúrne ovplyvňovali. Od roku 1526 územia nimi obývané boli súčasťou habsburskej monarchie, avšak s rozdielnym štátoprávnym postavením. Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva (od r. 1000), české krajiny tvorili súčasť habsburského dedičstva v rámci Svätej rímskej ríše národa nemeckého. Od konca 18. storočia v habsburskej ríši postupne narastal národnostný útlak nenemeckých a nemaďarských národností, ktorý vyvrcholil po rakúsko-maďarskom vyrovnaní roku 1867. Snaha vymaniť sa spod národnostného útlaku viedla od konca 19. storočia k prehlbovaniu slovensko-českej spolupráce s cieľom národného oslobodenia oboch národov. Táto snaha vyvrcholila počas prvej svetovej vojny, keď Slováci a Česi najskôr v zahraničí a neskôr aj doma začali bojovať za svoje národné oslobodenie. Pod vedením Čecha T. G. Masaryka a Slováka M. R. Štefánika bola v zahraničí vytvorená Česko-slovenská národná rada a zahraničné vojsko (légie), ktoré presvedčili dohodové mocnosti o účelnosti vytvorenia česko-slovenského štátu. Tento štát bol vyhlásený 28. októbra 1918 v Prahe a Slováci sa k nemu pripojili Deklaráciou slovenského národa 30. októbra 1918. Mierové zmluvy z Versailles z roku 1919 a 1920 nový štát uznali pod názvom Československá republika.

Známka je umeleckým stvárnením fotografie slovenského dievčaťa v kroji, ktorú zhotovil folklorista K. Plicka. Symbolizuje nádej, že nový štát sa stane skutočným domovom oboch národov, čo sa nestalo, lebo štát prestal existovať v rokoch 1939 až 1945 a zanikol roku 1993. Bol však významným dejinným úsekom na ceste k súčasnej Slovenskej republike. Na FDC je budova Tatra banky v Martine, kde bola prijatá Deklarácia slovenského národa. Ozdobná obruba Deklarácie zároveň rámuje túto budovu.

PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Súvisiace články (2):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2018
Jubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave - zhodnotenieJubilejná filatelistická výstava C-S SALON 2018 v Bratislave - zhodnotenie

Súvisiace oznamy (1):

Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2018Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku roka 2018Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

100. výročie vzniku Československej republiky

100. výročie vzniku Československej republiky
100. výročie vzniku Československej republiky
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.