Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Poštová známka


Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňaPoštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
 

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná jakyniam - Ochtinská aragonitová jaskyňa

Deň vydania: 12. 06. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 302800
Textový motív: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA
Obrazový motív: Známka: Detail aragonitovej výzdoby Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Medzipolie UTL: znak Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Upravený tlačový list:

Poštová známka Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa (Upravený tlačový list)

Ocenenia:
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 (Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina)

Tematický popis a súvislosti

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza na severozápadnej strane Horného Hrádku, t.j. medzi Jelšavou a Štítnikom, v katastri obci Ochtiná. V roku 1954 ju objavili baníci pri razení štôlne. Jaskyňa dĺžky 300 m vznikla chemickou činnosťou atmosferických vôd, rozšírením puklín a medzivrstevných škár v prvohorných kryštalických vápencoch v blízkosti kontaktu s ankeritovým telesom. Výplň jaskyne tvorí prevažne limonitický oker rôznej hrúbky. Ide o reziduálne zbytky rozpustených vápencov, zvetraných sideritov a iných rudných polôh. Jaskyňu charakterizuje unikátna kryštálová výzdoba reprezentovaná aragonitom. Vyskytuje sa vo forme snehobielych kryštalických tvarov a železného kvetu, čiže rôznych spletitých bielych útvarov vytvárajúcich stočené, prepletené a mnohonásobne rozvetvené kríčkovité formy. Pre verejnosť je prístupná od roku 1972 v dĺžke 235 m. V roku 1995 sa stala súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Slovenská pošta a.s. / POFIS


Súvisiace materiály (1):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaPoštová známka
Krásy našej vlasti: Jaskyňa DomicaZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Krásy našej vlasti: Ochtinská aragonitová jaskyňa
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.