Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008   Information about the Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008.Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie
Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou (1. stupeň - národná),

3. – 8. 6. 2008

v priestoroch Výstaviska INCHEBA v Bratislave
(súčasť 5. Bratislavských zberateľských dní)


pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenského olympijského výboru.

Organizátori:
Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie,
Zväz slovenských filatelistov,
Slovenský olympijský výbor,
Slovenská pošta, a. s.,
Incheba, a. s.
Slovenský olympijský výborCharakteristika výstavy


Odborová filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná každé štyri roky v roku konania letných olympijských hier sa stala tradičnou súčasťou olympijského roku – OLYMPFILA ’96, SLOVOLYMPFILA 2000, 2004, 2008. Na tohtoročnej výstave SLOVOLYMPFILA 2008 boli vystavené exponáty s olympijskou a športovou tematikou zaradené v nasledovných výstavných triedach:

 • štandardné exponáty: olympijské hry, šport,
 • jednorámové exponáty: olympijské hry, šport,
 • filatelistická literatúra,
 • otvorená trieda (s najmenej 51% filatelistického materiálu v exponáte),
 • trieda mládeže (podľa vekových kategórií).

Na výstave bola otvorená aj špeciálna trieda pre exponáty odznakov, medailí, mincí, telefónnych kariet, autogramov i iných zberateľských odborov, ktoré sú tematicky zamerané na olympijskú a športovú oblasť. Viac informácií nájdete vo Výstavných pravidlách - IREX a vo výstavnom Bulletine #2 (3,12 MB).Zúčastnené krajiny, výstavné exponáty a ich hodnotenie


Organizačný výbor akceptoval a vystavil 123 exponátov z 12 krajín. Nosnou časťou boli exponáty z krajín Vyšegrádskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Ďalšou krajinou, ktorá mala silné zastúpenie bolo Nemecko; jej vystavovatelia patria k svetovej špičke. Tradične prišli exponáty z krajín, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na týchto výstavách (Grécko, Taliansko, Rusko, Rumunsko, Švajčiarsko, Chorvátsko), prvýkrát prišli exponáty z Cypru. Celková výstavná plocha bola okolo 480 výstavných plôch. Detailné informácie o prijatých exponátoch nájdete v Zozname exponátov.
Zhodnotenie súťažných exponátov, ich výsledné bodové hodnotenie a pridelené medaily nájdete v Palmares.Oficiálna prítlač a výstavná medaila


Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008
 
Návrh príležitostnej prítlače na propagáciu výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 - prítlač použila Slovenská pošta, a. s.,
na celinovej obálke (COB), ktorá vyšla 23. 5. 2008. Motívom prítlače je nový pohľad na Bratislavu cez Most Apollo.


Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008 - výstavná medaila - averz Filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie SLOVOLYMPFILA 2008 - výstavná medaila - reverz
 
Grafický návrh výstavnej medaily - na rube je umiestnené logo výstavy, na lícnej strane je reliéf
známky vydanej v roku 1995 – 100 rokov volejbalu a miesto pre vpísanie mena vystavovateľa.


Program výstavy a sprievodné akcie


Program výstavy a niektoré sprievodné podujatia:

2. 6. 2008 (pondelok):

 • Tlačová konferencia (10:00)

3. 6. 2008 (utorok):

 • Otvorenie výstavy (15:00)

4. 6. 2008 (streda):

 • Slávnostné uvedenie novej poštovej známky k LOH 2008 v Pekingu (15:00)
 • Autogramiáda autora známky a slovenských olympionikov

5. 6. 2008 (štvrtok):

 • Súťaž detí o najkrajší výtvarný návrh na poštovú známku Vianoce 2009 s motívom zimných športov

6. 6. 2008 (piatok):

 • Slávnostné uvedenie novej poštovej známky k Paraolympijským hrám 2008 v Pekingu (15:00)
 • Autogramiáda autora známky a slovenských paraolympionikov.

7. 6. 2008 (sobota):

 • Konzultácie s výstavnou porotou pri exponátoch
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmares)

8. 6. 2008 (nedeľa):

 • Ukončenie výstavy (15:00)

Detailné informácie o programe výstavy nájdete v priloženom Programe výstavy.Filatelistické materiály


Poštová známka Olympijské hry 2008 (výtvarný návrh)
 
Finálny návrh poštovej známky k Letným olympijským
hrám 2008 v Pekingu (I. Piačka).
Finálny návrh poštovej známky k Paraolympijským
hrám 2008 v Pekingu (I. Piačka).

Detailné informácie o filatelistických materiáloch vydaných k výstave SLOVOLYMPFILA 2008 a k nadchádzajúcim Olympijským a Paraolympijským hrám v Pekingu a ich vyobrazenie nájdete v priloženom Zozname filatelistických materiálov (3,24 MB).Vystavovateľom ďakujeme za poskytnutie výstavných exponátov a všetkým ostatným, ktorí si našli čas ďakujeme za návštevu.


Kontaktné adresy:
Organizačný výbor SLOVOLYMPFILA 2008, Ervín Smažák, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovensko,
Tel.: +421-903-256 518, E-mail: mracnova@olympic.sk, Web: www.olympic.sk

Ervín Smažák, Lotyšská 16, 821 06 Bratislava, Slovensko,
Tel.: +421-2-4524 6518, E-mail: smazak01@zoznam.sk

Miesto konania výstavy:
Mapa širšieho centra Bratislavy a Areál Výstaviska Incheba

Vstup a otváracie hodiny:
Informácie pre návštevníkovRelated materials (2):

Stationery Envelope with Imprint SLOVOLYMPFILA 2008Stationery Envelope with Imprint
SLOVOLYMPFILA 2008
Commemorative Postmark Opening of the Philatelic exhibition SLOVOLYMPFILA 2008Commemorative Postmark
Opening of the Philatelic exhibition SLOVOLYMPFILA 2008Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 06. 2008 17:22 Post a comment

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008

Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008
Philatelic Exhibition of Olympic and Sport Philately with international participation SLOVOLYMPFILA 2008
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.