Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok


Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok   Zhodnotenie úspešného obdobia existencie Krúžku mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave pod vedením Danky Schmidtovej.Skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok


Začína sa nový rok a s ním pokračuje v svojej činnosti krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave pod vedením Danky Schmidtovej. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tento krúžok nemal - na rozdiel od takmer všetkých slovenských krúžkov a klubov - zvyšujúci sa počet detí a čo je najdôležitejšie, keby tieto nemali očividnú radosť zo svojej záľuby a nedokazovali, že filatelia je hobby aj pre mladých. Inak by nemohli vytvoriť zaujímavé zbierky (a súťažné exponáty) a dosiahnuť pekné úspechy či už na rôznych celoslovenských súťažiach alebo dokonca na filatelistických výstavách. Ako sa to vedúcej Danke podarilo? A prečo deti v krúžku chodia s radosťou na stretnutia a neustále prinášajú nové informácie a aj známky a obálky, ktoré našli? Recept je jednoduchý a už viackrát sme sa ho snažili na rôznych fórach prezentovať, pripadne aj pomôcť realizovať. Záujem je však pramalý, tak sa tu nebudem o tejto záležitosti príliš rozpisovať. Ak niekoho skutočne zaujíma čo i len vypočuť si (a mám na mysli skutočne počúvať, resp. diskutovať), veľmi rád si nájdem, resp. nájdeme čas. Lebo niet väčšieho potešenia ako na vlastnej koži pocítiť, že: Nie je pravda, že filatelia nemôže súperiť s detským záujmom o počítač, mobily a iné zábavky. Práve naopak! Veľmi jednoducho dokáže všetky tieto detské záujmy podporiť a pozitívne využiť. Čo k tomu treba? Dobrú vôľu a nie neustále výhovorky, že deti nemajú záujem. Majú a veľký! Akurát ho treba vedieť v nich vzbudiť, a krásu filatelie im ukázať. A to spôsobom a jazykom, ktorému rozumejú a ktorý dokážu akceptovať.

Bratislavskí mladí filatelisti

Vedúca krúžku Danka (úplne vľavo) s niektorými staršími členmi krúžku a vedúcou Miestnej knižnice na Vavilovovej ulici v Bratislave - Petržalke.


Bratislavskí mladí filatelisti

Bratislavskí mladí filatelisti Bratislavskí mladí filatelisti

Členovia krúžku Martin a Juraj s nadšením prezentujú svoje filatelistické exponáty.Výmenné stretnutia a filatelistické burzy


Vráťme sa k minulému, z môjho pohľadu, veľmi úspešnému roku bratislavských mládežníkov. Ako som napísal, prvým veľmi pozitívnym krokom bol skutočný záujem detí o filateliu a zbieranie známok. Nie vynútené "učiteľské" počúvanie teórie a poučiek, ale bezprostredná forma záujmu a  snaha naučiť a samozrejme získať niečo nové. Vďaka tomu sa vedúcej krúžku Danke podarilo zorganizovať niekoľko výletov na okolité filatelistické burzy (Bratislava, Brno, Viedeň), kde sa deti mohli dostať do styku s reálnym "filatelistickým trhom" a na vlastnej koži sa učiť, že ak niečo chcem a hľadám, dokážem to nájsť. A tiež, že každý špás niečo stojí! Zbierka sa nerozširuje len o darované známky (k tým nemajú deti väčšinou bližší vzťah), ale hlavne o tie, na ktoré si deti našetria alebo ich šikovnou výmenou získajú.

Všetky tieto filatelistické zájazdy boli možné aj vďaka finančnej podpore ZKF Bratislava, ktoré prispelo deťom a vedúcej na cestovné. Myslím, že sú to z pohľadu budúcnosti slovenskej filatelie veľmi dobre investované peniaze!


Filatelistická olympiáda


Ďalšou významnou aktivitou celoslovenského charakteru, na ktorej sa dá veľmi jednoducho ukázať úžasný progres bratislavských mládežníkov je Filatelistická olympiáda. Kým v predchádzajúcich rokoch sa bratislavskí mladí filatelisti vracali väčšinou s poslednými miestami (nie vždy vlastnou vinou ale to niekedy nabudúce), v predminulom roku 2013/2014 sa už začali umiestňovať na popredných miestach a v školskom cykle 2014/2015 vyhrali úplne všetky vekové kategórie, v ktorých sa zúčastnili! Okrem vyššie uvedeného skutočného záujmu, intenzívnej prípravy a neúnavnej aktivity vedúcej krúžku Danky, k tomu prispeli aj kroky na "diplomatickej úrovni", keď Komisia mládeže ZSF na čele s Jozefom Oškom bola po dlhých rokoch ochotná prispôsobiť spôsob hodnotenia moderným trendom zbierania a vystavovania, za čo jej patrí veľké poďakovanie. A to je len dobre, lebo základný princíp Filatelistickej olympiády je výborný, treba to len trochu prispôsobiť modernej dobe a technickým prostriedkom, ktoré majú deti k dispozícii a často vedia veľmi dobre ovládať (pozri napr. článok Quo vadis Filatelistická olympiáda?).

Práve "domáca" príprava na Filatelistickú olympiádu v krúžku sa stala základným kameňom záujmu detí v snahe niečo vytvoriť a ukázať. Podstatou bola príprava mini-exponátikov na danú tému, ktoré deti neustále prepracovávali a dopĺňali (aj Danka vie byť prísna!) a pritom sa učili základy filatelie, spoznávali nové typy filatelistických materiálov a učili sa formulovať svoje myšlienky a dávať ich do súladu so známkami a celistvosťami, ktoré ukladali na albumové listy. Niektorí sa dokonca zlepšili aj v pravopise, to však nebolo vždy pravidlom.

Pre úplnosť prinášame stručný prehľad výsledkov národného kola Filatelistickej olympiády ZSF v školských cykloch 2013/2014 (téma "Šport") a 2014/2015 (téma "Rodný môj kraj") doplnené o postrehy, názory i návrhy na ďalšie pokračovanie:


Filatelistické exponáty


Starší začínajú ašpirovať na najvyššie ocenenia


Azda najmarkantnejší progres zaznamenali bratislavskí mládežníci na poli tvorby súťažných filatelistických exponátov. Svedčia o tom dve predchádzajúce výstavy národného charakteru (GALAFILA 2014 a JUNIORFILA 2015), na ktorých viacerí z nich o niekoľko konských dĺžok prebehli ostatných a začali vážne ašpirovať o účasť na medzinárodných výstavách. Ak budú pokračovať takto ďalej, lebo tvorba súťažného exponátu znamená je neustále zlepšovanie, verím, že nás budú úspešne reprezentovať na blížiacej sa 2. česko-slovenskej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 aj na Európskej výstave poštových známok FINLANDIA 2017 v Tampere vo Fínsku. Tak im držme palce!

Bratislavskí mladí filatelisti

Úspešný exponát Martina Horného Polárne oblasti vystavený na výstave GALAFILA 2014 - Pozlátená medaila (71 bodov).


Bratislavskí mladí filatelisti

Úspešný exponát Juraja Schrojfa Africké zvieratá vystavený na výstave GALAFILA 2014 - Pozlátená medaila (73 bodov).


Pre úplnosť prinášame kompletné výsledky a niektoré postrehy z výstav GALAFILA 2014 a JUNIORFILA 2015:


Aj tí najmladší dokážu veľké veci


Úspech mladých na tomto poli je o to cennejší, že ich exponáty sú ich vlastnými dielkami, niekedy aj s chybami, ktoré však ku tomu zákonite patria. Sami si zvolili námety exponátov, sami si získavali materiál a sami si pripravia libreto a samozrejme sami si aj exponáty na počítači napíšu a vytlačia. Najkrajšou príhodou v tomto smere je začudovanie (až presvedčenie) bývalého predsedu Komisie mládeže, že exponát Kone, ktorý vytvorila vtedy ešte len osemročná Nikolka nemôže byť jej dielom. Skutočne nemôže? Ale áno, môže a aj je! Napokon uveril a tí čo sa zastavili pri jej exponáte na BZD 2015 sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že je to dielo detských rúk a umu. Mal som možnosť osobne sa stretnúť s Nikolkou pri jej exponáte a nechať sa príjemne prekvapiť jej znalosťami a záujmom o kone. Okrem iného jazdí na koni a číta knižky o chovaní a starostlivosti o kone. Jednoducho spojila svoje hobby aj so svojou vášňou a krásny exponát je na svete!

Bratislavskí mladí filatelisti

Nikolka s vedúcou krúžku Dankou pred svojim exponátom Kone na Bratislavských zberateľských dňoch 2015.


Podobne by sme mohli pokračovať aj s ďalšími mládežníkmi: Ako si Martin nedal povedať, aby pokračoval v úspešnom exponáte Lesné cicavce a na vlastnú päsť pripravil nový ešte úspešnejší Polárne oblasti, ktorý príjemne šokoval hádam aj nezberateľov. Alebo ako Jurajova vlastnosť neustále niečo hľadať prináša nové zaujímavosti (a dokonca chyby na známkach) do jeho exponátu Africké zvieratá. Alebo ako Michalova snaha o dokonalosť viedla k "rozobratiu" jeho exponátu venovanému olympiádam, aby sa po čase zase ku nemu vrátil a (dúfajme) dal dohromady nový ešte lepší pod názvom Pod piatimi kruhmi.

Dôležité je, že mládežníci svoje exponáty neustále rozvíjajú a tak môžeme s radosťou konštatovať, že na 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 bude mať Dankin krúžok dokonca štvornásobné zastúpenie:

Výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 I. stupňa:

  • Schrojf Juraj - Africké zvieratá - Trieda mládeže
  • Horný Martin - Polárne oblasti - Trieda mládeže

Výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 III. stupňa:

  • Nedeľka Michal - Pod piatimi kruhmi - Trieda mládeže
  • Kováčiková Nikolka - Kone - Trieda mládeže

Mládežnícke exponáty na virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET


Vďaka svojej nespornej kvalite niektoré z mládežníckych exponátov môžete vidieť aj na virtuálnej výstave EXPONET. Z bratislavských mládežníkov je tam zatiaľ exponát:

ktorý je doplnený zaujímavými kvalitnými exponátmi mládežníkov z ďalších slovenských krúžkov:


Propagačné filatelistické výstavy MLADFILA


Tak ako v športe neexistuje žiaden úspech bez tréningu, tak k úspešnej tvorbe exponátov pomáhajú deťom "tréningové" propagačné výstavky, ktoré vedúca krúžku Danka organizuje v spolupráci s Miestnou knižnicou v Bratislave - Petržalke. Takéto výstavky majú okrem nesporne veľmi pozitívneho propagačnému charakteru aj ďalšiu nespornú výhodu. Keďže sa na ich otvorení zúčastnia aj mladí tvorcovia, ktorí dostanú príležitosť o exponáte prítomným niečo povedať, učia sa pochopiť, čo je v ich exponáte zaujímavé a čím by mohli ostatných zaujať. A to je faktor úspešnosti exponátu, ktorý si málokto uvedomuje: pri tvorbe exponátu je potrebné naučiť sa vnímať ako exponát "pôsobí" na návštevníkov, ako ho vnímajú, čo sa im na ňom páči a čo naopak nie. Jednoducho vedieť prispôsobiť tému, spracovanie, texty aj celkový koncept exponátu tým, ktorí sa na neho budú pozerať (a ktorých ma zaujať). Nie naukladať vzácne a nezvykle doklady, ale priniesť jednoducho zrozumiteľný ale pritom poučný "príbeh", ktorý zaujme a je aj v niečom nový. To je skutočným cieľom tvorby exponátov a myslím, že to bratislavskí mládežníci začínajú (nielen) chápať.

Bratislavskí mladí filatelisti Bratislavskí mladí filatelisti

Zábery z otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA 2014 v Bratislave.


Bratislavskí mladí filatelisti

Zábery z otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA 2015 v Bratislave.


Fotoreportáže z otvorenia propagačných výstav MLADILFA 2013, MLADFILA 2014 a MLADFILA 2015 nájdete na stránkach:


Bratislavské zberateľské dni


Detská pošta na Bratislavských zberateľských dňoch


Každoročne usporadúvaný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni poskytuje výbornú možnosť kontaktu s "verejnosťou" všetkých generácií. Vedúca krúžku Danka po dohode so Slovenskou poštou, a. s. zabezpečuje pre deti tzv. Detskú poštu. Jej trpezlivá práca a množstvo nápadov, ktorými púta pozornosť detí, prinášajú ovocie vo forme nových "adeptov" filatelie.

Bratislavskí mladí filatelisti

Bratislavskí mladí filatelisti

Vedúca krúžku Danka s najmladšími členmi krúžku a novými "adeptmi" v Detskej pošte na Bratislavských zberateľských dňoch 2014, kde sa o jej prácu zaujímali dokonca aj médiá....Propagačné filatelistické výstavy na Bratislavských zberateľských dňoch


Bratislavské zberateľské dni sú tiež vhodnou formou prezentácie exponátov mladých filatelistov a ich konfrontácie s návštevníkmi a inými zberateľmi. Veď na akej inej súťažnej alebo propagačnej výstave môže exponáty vidieť viac ako 4500 návštevníkov?

V roku 2013 a 2014 boli na Bratislavských zberateľských dňoch vystavené len exponáty dospelých, no v roku 2015 už boli vystavené tri súťažné mládežnícke filatelistické exponáty: Martin Horný - Lesné cicavce, Juraj Schrojf - Africké zvieratá, Nikolka Kováčiková - Kone. Okrem toho vedúca krúžku Danka pripravila spolu s deťmi propagačný exponát Rozprávky.

Bratislavskí mladí filatelisti

Ukážka z propagačného exponátu Rozprávky.


Ak bude záujem, počas ďalších Bratislavských zberateľských dní vieme poskytnúť výstavný priestor aj pre exponáty mladých vystavovateľov z celého Slovenska.


Získavanie materiálov a komunikácia s inými zberateľmi


V dnešnej dobe - a to je vec, ktorú treba v mladých podporovať, nie potláčať - je komunikácia s inými zberateľmi a obchodníkmi taká samozrejmá ako naučiť sa čítať alebo písať. Preto je úplne jasné, že v krúžku sa podporuje komunikácia cez internet, emaily, facebookove stránky a iné sociálne siete. Lebo až keď budú sami schopní nájsť a selektovať informácie, dokážu hľadané materiály nielen vyhľadať ale aj získať (napríklad dohodnutím podmienok výmeny alebo predaja v cudzom jazyku), majú otvorené dvere ďalej sa rozvíjať (a neostať len na naše rodnej hrude s neustále omieľaným trápnym argumentom, že nie sú žiadne materiály k danej téme). Trápne? Smiešne? Žiaľ, hlboko pravdivé....

Takže opäť je tu potvrdenie vyššie uvedeného názoru, že filatelia môže úspešne využívať počítače, tablety, mobily a iné výdobytky techniky a to napríklad emailovou komunikáciou, vyhľadávaním informácií na internete a tiež založením vlastných informačných a diskusných blogov a stránok (napríklad na sociálnej sieti Facebook). A to, že na to deti potrebujú ovládať cudzí jazyk je úplne samozrejmé - prirodzeným spôsobom sa ho učia, lebo niečo chcú a potrebujú, čo je podľa mňa najúčinnejšia forma učenia sa - učím sa tak, že to (ako učenie) vôbec nevnímam.

Pre tých, čo majú konto na sociálnej sieti Facebook, pripájame osobné (filatelistické) stránky členov krúžku:


Kde krúžok nájdete


Krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave pod vedením Danky Schmidtovej sa schádza každý pondelok od 17:00 v Miestnej knižnici na Vavilovovej ulici č. 24 v Bratislave - Petržalke (pozri tiež Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2015/2016)).


Namiesto záveru - optimistický pohľad do budúcnosti


Na záver mi zostáva nič len popriať nielen našim mládežníkom ďalší úspešný rok a držať im palce (ak dokážem aj pomôcť) pri ich napredovaní. A bol by som rád, aby sa ku nim pridali mladí aj z iných častí Slovenska. Pomôžu im v tom skúsenejší filatelisti?

A na úplne úplný záver dva pohľady na kŕdeľ detí (pardon mladých zberateľov), niektoré s rodičmi, ktorých veselé pohľady naznačujú, že im je fajn, majú záujem a tešia sa ako ich zbierky porastú....

Bratislavskí mladí filatelisti

Bratislavskí mladí filatelisti

Ten pán v pozadí nie je žiadny kúzelný deduško, ale Miro Bachratý, ktorý to akosi všetko načal a stále pomáha radami, nápadmi, materiálom a niekedy aj veselými príbehmi ako to bolo, keď on začínal so zbieraním čarovných zúbkovaných obrázkov.


__________________________________________________________________________________________________


Poznámka pod čiarou


Bol by som nerád, keby vznikol dojem, že bagatelizujem aktivity iných krúžkov. Viem, že pracujú a majú svoje úspechy, preto by som bol rád, keby aj oni o sebe niečo napísali a ukázali ostatným ako to robia.

Pekným príkladom je zaujímavá aktivita trnavských mladých filatelistov a ich vedúcich: Noc s Andersenom (aj filateliou). Vskutku výborný a nasledovaniahodný nápad!
Súvisiace články (1):

Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme ŠportÚspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport

Súvisiace oznamy (3):

Otvorenie propagačnej výstavky exponátov mladých filatelistov MLADFILA 2015Otvorenie propagačnej výstavky exponátov mladých filatelistov MLADFILA 2015
Otvorenie propagačnej výstavky exponátov mladých filatelistov MLADFILA 2014Otvorenie propagačnej výstavky exponátov mladých filatelistov MLADFILA 2014
Vernisáž propagačnej filatelistickej výstavy MLADFILA 2012 v BratislaveAutor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 01. 2016 21:00 Poslať komentár

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok

Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok
Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.