Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch

Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch

Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch

Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch


Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch   Identifikácia vecných omylov, nepresností a gramatických chýb na československých známkach a iných poštových materiáloch.


Vecné omyly, chyby a nepresnosti - ČESKOSLOVENSKO


Každý, kto niečo robí, zákonite robí aj chyby. Alebo inak: Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí.

Týka sa to aj tvorby poštových známok a ďalších poštových materiálov ako sú príležitostné pečiatky, strojové propagačné pečiatky, poštové lístky, celiny, vložky do výplatných strojov a pod. Keď sa lepšie pozrieme, na niektorých nájdeme drobné nepresnosti alebo aj väčšie chyby, nepresné texty alebo dokonca gramatické chyby. A to aj napriek tomu, že prešli viacerými formami kontroly od návrhu až po finálnu podobu. Na upresnenie uvediem, že mám na mysli vecné omyly a nepresnosti a gramatické chyby vytvorené pri návrhu, nie tlačové chyby a odchýlky, ktoré sú výsledkom procesu prípravy a realizácie známok, prípadne nedokonalosti tlače vzniknuté počas realizácie.

Ako všetko okolo nás aj táto oblasť sa vyvíja. Niektoré naše objavy sa ukazujú ako nie úplne opodstatnené, niektoré treba upresniť a niektoré sa objavujú ako nové zistenia. To je aj príklad dvoch známok s lokomotívami, ktoré vyšli v roku 1956: ZBRASLAV 1846 (10 h) a KLADNO 1859 (30 h). Po úvodnom zaradení, ktoré vychádzalo zo zistení z externého zdroja sa nám ozvali viacerí zberatelia špecializovaní na železnice a lokomotívy. Dali si námahu a odbornými faktami a obrázkami poukázali na to, že možno zachytenie lokomotív má isté nepresnosti (mierny posun v predo-zadnom smere), no nemožno hovoriť o chybách. Na základe toho sme sa rozhodli tieto dve známky známky z nášho zoznamu vyradiť.
Naše poďakovanie patrí hlavne J. Rubišarovi, A. Kuchyňkovi, M. Marekovi a P. Erghovi.


Poštové známky


1918/19 - Hradčany: Zobrazenie slnka za chrámom sv. Víta na severnej strane, kde sa slnko nikdy nemôže nachádzať (nachádza sa len na 1. - 3. kresbe, na ďalších kresbách je slnko odstránené).

Poštová známka - Hradčany


1945 - Košické vydanie - Priateľstvo so Sovietskym zväzom: Nesprávne zobrazená československá vlajka: biela farba má byť na ľavej strane. Nesprávne šrafovanie oboch vlajok: v heraldickom značení farieb šrafovaním platí pravidlo, že modrá farba sa značí vodorovnými šrafami a červená farba zvislými šrafami. Za ďalšiu obrazovú chybu môžeme považovať neprirodzené až nemožné podanie rúk - neprirodzene umiestnené prsty.

Poštová známka - Košické vydanie - Priateľstvo so Sovietskym zväzom


1948 - Osobnosti - 100. výročie Slovenského povstania - Jozef Miloslav Hurban: Nesprávne použité iniciály mena M J HURBAN namiesto správneho J M HURBAN.

Poštová známka - Osobnosti - 100. výročie Slovenského povstania - Jozef Miloslav Hurban


1956 - Lokomotívy - ZBRASLAV 1846: vyradené zo zoznamu.1956 - Lokomotívy - KLADNO 1859: vyradené zo zoznamu.1962 - Kultúrne a vedecké osobnosti - Aurel Stodola: Nesprávne uvedený rok úmrtia 1924, Aurel Stodola zomrel v roku 1942.

Poštová známka - Kultúrne a vedecké osobnosti - Aurel Stodola


1962 - Kultúrne udalosti a osobnosti - 100. výročie založenia Jednoty čs. matematikov a fyzikov: Nesprávne uvedené krstné meno Juraj namiesto správneho Jur, ktoré tento slovenský matematik celý život dôsledne používal. (Zdroj: Jur Hronec)

Poštová známka - 100. výročie založenia Jednoty čs. matematikov a fyzikov


1963 (letecké) - Lety sovietskych kozmonautov: Na známkach je nesprávne vyobrazenie kozmických lodí Vostok 5 a Vostok 6.

Poštové známky - Lety sovietskych kozmonautov


1964 - Výskum vesmíru - J. Gagarin: Zobrazená kozmická loď Vostok nezodpovedá skutočnosti.

Poštová známka - Výskum vesmíru - J. Gagarin


1964 - Výskum vesmíru - J. H. Glenn: Úniková veža je stále pripevnená ku kapsuli Mercury, pričom tá už krúži okolo Zeme.

Poštová známka - Výskum vesmíru - J. H. Glenn


1964 - Let troch kozmonautov: Zobrazená kozmická loď Voschod nezodpovedá skutočnosti.

Poštová známka - Let troch kozmonautov


1966 - Lokomotívy - KARLŠTEJN 1865: Na známke nie je zobrazená lokomotíva 408 ale lokomotíva 427 Rakúskych štátnych dráh postavená v roku 1872. Rok 1865 odkazuje na rok, kedy sa táto trieda lokomotív začala vyrábať.

Poštová známka - Lokomotívy - KARLSTEJN 1865
Poštová známka - Lokomotívy - KARLŠTEJN 1865


1966 - Výskum vesmíru - Mäkké pristátie na mesiaci: Chybne vyobrazené 4 výklopné segmenty ("nohy") na mesačnom module, správne majú byť vidieť len 3 segmenty - takto to vyzerá, akoby vzadu boli ešte 2 segmenty schované, no v skutočnosti boli na mesačnom module len 4 výklopné segmenty.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Mäkké pristátie na mesiaci


1966 - Poľovná zver - Zajac poľný: Nesprávne latinské pomenovanie zajaca poľného - Lepus europaens (Typ I) namiesto správneho Lepus europaeus (Typ II), Chyba sa vyskytuje len na niektorých známkových poliach, preto existujú spojené typy so správnym a s nesprávnym nápisom.

Poštová známka - Poľovná zver - Zajac poľný


1967 - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy: Prevrátené grécke písmeno fí vo vzorci.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy
Poštová známka - Výskum vesmíru - Človek na Mesiaci - orientačné systémy


1967 - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy: Názvy súhvezdí Lepus (Zajac) a Lupus (Vlk) sú vymenené.

Poštová známka - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy
Poštová známka - Výskum vesmíru - Prieskum planét Slnečnej sústavy


1981 - Výročia osobností - 100. výročie narodenia Jura Hronca: Nesprávne uvedené krstné meno Juraj namiesto správneho Jur, ktoré tento slovenský matematik celý život dôsledne používal. (Zdroj: Jur Hronec)

Poštová známka - 100. výročie narodenia Jura Hronca


1986 - 90 rokov Československé olympijského výboru: Nesprávne určenie počtu rokov: Český olympijský výbor, ktorý bol predchodcom Československého olympijského výboru bol založený 18. mája 1899 (87 rokov), pričom Československý olympijský výbor bol založený až po vzniku Československa v apríli roku 1920 (66 rokov). (Zdroj: Český olympijský výbor)

Poštová známka - 90 rokov Československé olympijského výboruPoštové celiny s natlačenou známkou


1983 - 18. olympiáda poštových holubov: Chyba v názve krajiny - chybný názov ČESKOSKOVENSKO namiesto správneho názvu ČESKOSLOVENSKO.

Celinová obálka - 18. olympiáda poštových holubovZáver a výzva (prosba) autora


Tento článok vznikol v snahe upozorniť na niektoré z omylov a nepresností, či už kvôli zaujímavosti alebo kvôli upresneniu nepresných informácií, ktoré sa nevedomky tradujú. V žiadnom prípade nie je zámerom očierňovať tých, ktorí poštové produkty navrhujú, pripravujú a vydávajú.

Verím, že vás môj článok zaujme a prípadne aj inšpiruje poslať vaše objavy, ktoré ste spozorovali - vecné alebo gramatické chybičky, nepresnosti alebo iné anomálie. Vopred ďakujem.


Použité zdroje


© Crazy errors in Philately

© Filetelisté sobě

© Kassay, Š. - Pásztor, B.: Košické známky, Košice, 1972, 358 s,


Poďakovanie


Za doplnenie informácií o chybách na známkach s kozmickou tematikou ďakujeme Petrovi Fenclovi.

Za doplnenie informácií o chybách na známkach so železničnou tematikou ďakujeme Jaroslavovi Rubišarovi, Adolfovi Kuchyňkovi, Michalovi Marekovi a Petrovi ErghoviŽilinská univerzita v Žiline

Článok bol spracovaný v rámci vzdelávacieho modulu Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v akademickom roku 2020/2021 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič. Poďakovanie patrí všetkým študentom, ktorí prispeli.
Súvisiace články (1):

Omyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiálochOmyly, chyby a nepresnosti na slovenských poštových známkach a iných poštových materiálochAutor: Vojtech Jankovič a študenti Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 04. 11. 2020 14:08
Aktualizované: 19. 05. 2021 11:40 Poslať komentár

Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch

Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch
Omyly, chyby a nepresnosti na československých poštových známkach a iných poštových materiáloch
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.