Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Actual News

Actual News

 
 
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Philatelic partners

Philatelic partners

 
Slovak Olympic Committee
 
International Association of Olympic Collectors
 
 
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Home Page Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Company Identification Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Membership Application Slovak Society of Olympic and Sports Collectors Contacts Slovak Society of Olympic and Sports Collectors   Slovenčina / Slovak  
Philatelic and Collectors Portal www.postoveznamky.sk
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)   Contribution dedicated to the day and commemorative "horseracing" postmarks from the Czechoslovak territory in the period 1899-1914.


Môj príspevok o poštových „dostihových“ pečiatkach (denných a príležitostných) z územia Československa bude rozdelený podľa období na päť častí: 1899 - 1914, 1919 - 1939, 1939 - 1945 a 1946 - 1993, 1994 - do dnes.


Začneme najstaršou svetovou históriou.


Kolískou moderných dostihov bolo Anglicko, kde sa zakladali aj prvé stále dostihové závodiská. Väčšinou to boli panovníci (králi) a neskôr aj vysoká šľachta a mestá. Vlastniť dostihové kone mohli len panovníci, vyššia šľachta a vôbec bohatí ľudia, ktorí ich podporovali a samozrejme aj navštevovali. Konské dostihy sa stali okrem športovej aj významnou spoločenskou udalosťou. Dostihy navštevoval aj „plebs“ (obyčajný ľud) a na tých najvýznamnejších neboli zriedkavosťou mnohotisícové davy.

Veľká návštevnosť dostihov na ostrovoch bola hlavným dôvodom zakladania sezónnych poštových úradov resp. ich filiálok, ktoré fungovali počas dostihových mítingov a ktoré používali poštové pečiatky. Filiálky poštových úradov boli najčastejšie umiestnené v hlavných tribúnach (v priestoroch pre verejnosť). Najstaršie „dostihové“ pečiatky používala Anglická Kráľovská pošta v druhej polovici 19. storočia. Od bežných pečiatok sa odlišujú slovom GRANDSTAND (hlavná tribúna) v dolnej časti pečiatok pod domicilom poštového úradu (viď obrázky). Dnes patria medzi vzácne a hľadané filatelistické materiály hlavne ich komplexné odtlačky, ktoré sa nachádzajú takmer výlučne na viacerých známkach (2 a viac známok). Na celistvosti či výstrižku som pečiatku GRANDSTAND ešte nezaznamenal.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť) Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
   
Pečiatka MANCHESTER GRANSTAND
DEC 13 90 13. 12. 1890.
Pečiatka KEMPTON PARK GRANDSTAND
OC 3 90 3. 10. 1890.Československé dostihové pečiatky v období rokov 1899 - 1914


Prvé „klasické dostihové“ pečiatky na území Československa z obdobia R-U monarchie 1899 - 1914 (cez vojnu sa dostihy nekonali) sú praktický najvzácnejšie „československé“ športové pečiatky a sú ozdobou najväčších zbierok. Hoci námet „Jazdecký a dostihový šport“ zbieram už vyše štyroch desaťročí a celú túto dobu som sledoval praktický všetky „domáce“ a viaceré zahraničné filatelistické aukcie, nezaznamenal som ani jednu ponuku filatelistického materiálu s pečiatkami KARLSBAD RENNPLATZ alebo KUCHELBAD RENNPLATZ. Až nedávno na jednej aukcii veľkej firmy (Nemecko) som zaznamenal ponuku viacerých klasických pečiatok dostihových závodísk (Rennplatz) z územia R-U. To je dôkaz ich vzácnosti resp. až unikátnosti.

Na dotyčnej aukcii som získal poštou prepravenú príležitostnú pohľadnicu, na ktorej je poštová pečiatka (na výplatnej známke) s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ a dátumom 9. 7. 1899, t.j. z prvého dňa inauguračného dostihového mítingu (dvojdňového). To potvrdzuje text na obrazovej strane: "Eröffnungs - Rennen zu Karlsbad 9. - 10. 7. 1899". Emil Votoček vo svojom diele „Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918“ uvádza, že filiálka poštového úradu Karlove Vary  1 na dostihovom areáli fungovala a používala pečiatky s domicilom: KARLSBAD RENNPLATZ v rokoch 1899 - 1901 a od roku 1902 ju prevzal poštový úrad Karslsbad-Meierhöfen, ktorý používal pečiatky  domicilom KARLSBAD-MEIERHÖFEN.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KARLSBAD RENNPLATZ s dátumom 9. 7. 1899.


Na vyššie spomínanej aukcii bola ponúkaná (v aukcií nebola predaná) poštou prepravená pohľadnica s pečiatkou a domicilom KARLSBAD RENNPLATZ z dátumom 23. 6. 11 (viď obrázok). Je to v rozpore snbsp;faktom uvádzaným v monografii!? Budem sa snažiť zistiť skutočný stav veci.

Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Pohľadnica s pečiatkou KALSBAD RENNPLATZ s dátumom 23. 6. 11.


O sedem rokov neskôr 28. 9. 1906 sa otvorili brány dostihového závodiska vo Veľkej Chuchli (Praha). Aj na tomto závodisku bol otvorený poštový úrad ktorý v dňoch 20. 9. -  26. 10. 1906 používal dve poštové pečiatky so zhodným textom: KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ /a a. KUCHELBAD RENNPLATZ * CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * (druhá pečiatka mala namiesto malého písmena a hviezdu *). Zaujímavým faktom je používanie oboch pečiatok už od 20. 9. až do 26.10.1906 pri príležitosti konania výstavy obrazov, ktorá bola inštalovaná v hlavnej tribúne dostihového závodiska. Napriek tomuto faktu patria tieto pečiatky aj medzi športové príležitostné pečiatky na námet dostihový šport.

O poštových úradoch na dostihových závodiskách resp. ich fungovaní sa vie veľmi málo, prakticky len z kusých správ z dobovej tlače. Emil Votoček (Monografia diel 13.) v prípade poštových pečiatok CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ uvádza, že v ďalších rokoch nie je ich používanie vylúčené.

Známy pražský zberateľ a vystavovateľ Bedřich Polák v spravodaji sekcie OLYMPSPORT v článku Pražské dostihy dokumentuje reprodukciou celistvosti (pohľadnica) použitie pečiatky s textom CHUCHLE ZÁVODIŠTĚ * KUCHELBAD RENNPLATZ * v roku 1907. Pečiatka má dátum 13. V. 07 čo dokumentuje, že bola používaná počas dostihový dní.

Rád privítam akékoľvek informácie ohľadom všetkých dostihových pečiatok aj z neskoršieho obdobia. Za spoluprácu vopred ďakujem, Igor Banás.


Použitá literatúra


  • Monografie československých známek - 13. díl, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918.
  • Spravodaje Olympsportu.
  • KATALOG SPORTOVNÍCH RAZÍTEK ČSR, Olympsport 2011.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Kópie z monografie a článku Bedřicha Poláka.


Príležitostné poštové pečiatky na námet dostihy z územia Československa (1. časť)
 
Prehľad pečiatok uvedený v Katalógu sportovních razítek ČSR.Kontakt na autora článku: Igor Banás
Related articles (4):

Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)Commemorative postmarks with the horse races theme from the Czechoslovak territory (Part 5)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 4)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 4)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 3)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 3)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 2)Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 2)Author: Igor Banás
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 26. 11. 2016 13:05 Post a comment

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)

Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)
Commemorative postmarks with the horse races thema from the Czechoslovak territory (Part 1)
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
  Possibilities of cooperation Contact
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.