Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu


Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu   Hodnotenie slovenských exponátov na medzinárodnej filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu (Čína).


V dňoch 8. - 18. augusta 2008 sa v rámci kultúrneho programu letných olympských hier v Pekingu uskutočnila medzinárodná filatelistická výstava olympijskej a športovej filatelie OLYMPEX 2008. Vďaka aktivite národného komisára Ervína Smažáka a jeho dobrej spolupráci s generálnym komisárom výstavy, Talianom Mauriziom Tecardim, sa výstavy zúčastnilo aj "slovenské družstvo", ktoré síce v Pekingu nezápolilo vytrénovanými svalmi, ale statočne hájilo slovenské farby svojimi odbornými a zberateľskými znalosťami zhmotnenými do filatelistických exponátov.
Výstavy sa celkovo zúčastnilo 10 exponátov od 8 slovenských vystavovateľov, všetko členov Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie pri SOV.


Výsledné hodnotenie slovenských exponátov (podľa zisku bodov):

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Vojtech Jankovič Môj život ako život bicykla Námetovej filatelie Zlatá 90
Igor Banás Jazdecký a dostihový šport Námetovej filatelie Pozlátená 80
Ján Maniaček, ml. Ľadový hokej Námetovej filatelie Strieborná 77
Ervín Smažák Hádzaná Námetovej filatelie Strieborná 77
Ivan Trančík Zimné športy a olympijské hry Námetovej filatelie Strieborná 75
Ivan Trančík Ženy v športe Námetovej filatelie Strieborná 75
František Sopko Hry z Olympie Námetovej filatelie Strieborná 70
Oto Piszton Kôň v športe Námetovej filatelie Bronzová 68
Ladislav Čenger Tenis Námetovej filatelie Bronzová 66
Ervín Smažák Zimné olympijské hry - organizátori Otvorená trieda Bronzová 65


Výstavná porota:

  • Manfred Bergman (Šavjčiarsko - predseda)
  • Wu Fangfang (Čína - podpredseda)
  • Maurizio Tecardi (Taliansko - podpredseda)
  • Roman Babut (Poľsko - tajomník)
  • Eliseo Ruben Otero (Argentína - člen)
  • He Qinye (Čína - člen)
  • Ma Youzhang (Čína - člen)
  • Vsevolod Pritula (Rusko - člen)

obr1
 
Zlatá medaila z výstavy OLYMPEX 2008.

_________________________________ . _________________________________

Poznámka:

Ako asi mnohí viete, filatelistické výstavy tohto typu sa konajú tradične počas letných olympijských hier od roku 1988. Žiaľ, najmä vďaka rozkolu medzi FIP a FIPO, nie sú tieto výstavy medzi (neolympijskou) filatelistickou verejnosťou akceptované ako plnohodnotné, i keď doteraz boli s tichým súhlasom FIP formálne považované za medzinárodné FIP výstavy (t. j. výstavy najvyššieho rangu). Dôvodom bolo nesplnenie základných kritérií ako sú pravidlá pre kvalifikáciu prijatých exponátov a formality súvisiace s časovými termínmi príprav a schválením výstavy kongresom FIP.
Dôsledkom tohto, stále sa prehlbujúceho, rozkolu je fakt, že od tohto roku sa výstava poriadaná ako súčasť kultúrneho programu LOH nemohla volať OLYMPHILEX (práva na tento názov vlastní FIP), ale konala sa pod novým názvom OLYMPEX.
Ešte väčším problémom ako zmena názvu je však fakt, že pre tohtoročnú výstavu FIPO neuzavrelo ani formálnu dohodu s FIP a preto výstava nemá v podstate žiaden FIP rang (o. i. boli prijaté exponáty bez akýchkoľvek kvalifikačných podmienok). Preto získané hodnotenie nemožno považovať za smerodajné. O tom, že táto výstava dokonca nespadá pod hodnotenie FIP svedčí aj fakt, že neboli vytvorené všetky štandardné (a na FIP výstavách povinné!) stupne medailí, ale len štyri: zlatá (Gold), pozlátená (Vermeil), strieborná (Silver) a bronzová (Bronze).

Oficiálne stanovisko Rady FIP - citácia z oficiálneho časopisu FIP, Flash (Nr. 104 - 2008):

OLYMPEX
Concerning the Olympex philatelic exhibition held in Beijing from August 08 to August 18, 2008, the Board informs the member federations and the exhibitors that, as it was not organised by an FIP Member Federation, resp. no FIP member was involved in this exhibition, the results of the cometitive exhibits can therefore not be used as a qualification to participate in the future Exhibitions under FIP Patronage or Auspiices or Recognition (see FIP GREX Atricle 3.1).

Takže opäť jedna síce filatelistická, ale skôr spoločenská ako skutočne súťažná výstava s hodnotením, ktoré by sa počítalo. Medaily potešia, ale ....

__________________ . __________________


FIP (Fédération Internationale de Philatélie) je Svetová filatelistická federácia, ktorá zastrešuje národné a kontinentálne filatelistické oprganizácie (u nás ZSF) a riadi filatelistický život, vrátane poriadania filatelistických výstav, na celom svete. Pre poriadanie filatelistických výstav má vypracované výstavné pravidlá, ktorými sa musí každý organizátor výstavy riadiť (pozri Výstavy a vystavovanie). V opačnom prípade, nie je výstava považovaná za výstavu podľa pravidiel FIP a jej hodnotenie sa nezapočítava do hodnotenia exponátov FIP.

FIPO (Fedération Internationale de Philately Olympique) je medzinárodná federácia pre olympijskú filateliu pri Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV), ktorá združuje národné organizácie zberateľov olympijskej a športovej filatelie; u nás Spoločnosť olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF) pri SOV, v Čechách Olympsport, v Nemecku IMOS.


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 16. 11. 2008 22:42 Poslať komentár

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu

Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu
Slovenské exponáty na filatelistickej výstave OLYMPEX 2008 v Pekingu
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.