Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)


Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)   Príspevok z oblasti známkových území zameraný na vydanie poštových známok Cárskeho Ruska v Levante (III. časť - mestá JAFFA, SMYRNE, METELIN, RIZEH, BEJRÚT a DARDANELY).


Na oslavu 50. výročia založenia spoločnosti ROPiT bolo 10. mája 1909 vydaných deväť nominálnych hodnôt s vodorovnou čiernou menovou pretlačou v para alebo piastroch. Po ich niekoľkomesačnom užívaní bolo rozhodnuté dodatočne vydať ďalšie príležitostné emisie pre 12 hlavných poštových úradov: Bejrút, Dardanely, Jaffa, Jeruzalem, Kerasunde, Konštantínopol, Metelin, Mont Athos, Rizeh, Salonique, Smyrne a Trebizonde.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Osmanskej ríše z roku 1878.


Pôvodné známky boli pretlačené názvom každého úradu latinkou čiernej farby. Veľkosť písma troch najvyšších hodnôt je približne dvojnásobnej veľkosti ako na kopejkových známkach. Existuje niekoľko menších variácií väčšiny pretlačí v podobe nedotlače písmen, ich deformácie alebo zámeny za iné písmeno. Takisto sa vyskytujú pretlače s prevráteným písmenom, či celým nápisom.

Jednotlivé emisie boli postupne vydávané takto:

 • august 1909 - Konštantínopol a Jeruzalem
 • november 1909 - Mont Athos a Salonique
 • 27. decembra 1909 - Trebizonde a Kerasunde
 • 20. február 1910 - Jaffa a Smyrne
 • 30. august 1910 - Metelin a Rizeh
 • 9. decembra 1910 - Bejrút a Dardanely

Na pečiatkovanie známok boli používané dvojkruhové pečiatky, v hornej časti medzikružia bol nápis Р.О.П.и.Т. a v dolnej zase názov príslušného poštového úradu. Na nápisy v pečiatkach bola použitá výlučne azbuka. V kruhu v strede bol dátum, jeho horná časť určovala deň, v strede bol rok rozdelený pomlčkou a naspodu mesiac, označený rímskou číslicou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


V Jeruzaleme sa okrem toho používala podobná, avšak iba jednokruhová pečiatka.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


V Konštantínopole bola taktiež používaná jednokruhová pečiatka, ktorá však mala v hornom polkruhu nápis КОНСТАНТИНОПОЛЬ, v dolnom zasa ПОЧТОВАЯ КОНТОРА pod nápisom Р.О.П.и.Т. a v strede dátum.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Neskôr bola na poštách používaná podobná dvojkruhová pečiatka, avšak oproti predchádzajúcim mala dátum v jednom riadku a mesiac bol napísaný azbukou v ruštine alebo arabskou číslicou.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.JAFFA


Jaffa (Yafo) je starobylé prístavné mesto v Izraeli, ktoré leží na východnom pobreží Stredozemného mora asi 60 km severozápadne od Jeruzalema.

Patrí medzi najstaršie prístavy na svete a po stáročia slúžil ako hlavný vstupný bod do tejto oblasti. Dnes je súčasťou mesta Tel Aviv, s ktorým sa spojilo v roku 1950.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa časti Osmanskej ríše z roku 1859.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Jaffy z roku 1912.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z mesta Jaffa.


Dňa 20. februára 1910 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Jaffa“. Na tri najvyššie hodnoty bol použitý iný typ písma, začiatočné písmeno J presahuje nižšie, ako pri ostatných pretlačiach.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Existujú tri varianty nápisov, na začiatočné písmeno „J“ šiestych najmenších hodnôt boli použité rôzne veľkosti:

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
úzke začiatočné „J“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
normálne začiatočné „J“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
široké začiatočné „J“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
dvojitá pretlač


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 4. marca 1910 do Koetzschenbrod.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 15. novembra 1910 do Eindhovenu.


Späť na prehľad***


SMYRNE


Smyrna (Izmir) je mesto v západnom Turecku ležiace na pobreží Egejského mora v historickom kraji Iónia. Je tretie najväčšie turecké mesto a má po Istanbule druhý najväčší prístav Turecka.

Mesto bolo založené už v 3. tisícročí pred naším letopočtom Lelegami, koncom 2. tisícročia sa tam začali usadzovať Gréci. Po podmanení Osmanskou ríšou sa začalo rozmáhať a postupne sa z neho stalo dôležité prístavné mesto. V 19. storočí patrila Smyrna medzi najvýznamnejšie mestá Osmanskej ríše a zároveň bola významným strediskom gréckej kultúry. Po skončení prvej svetovej vojny miestne obyvateľstvo reagovalo na oslobodenie Grécka a grécka vláda chcela územie ovládnuť. To sa podarilo v roku 1919, keď armáda triumfálne vstúpila do Smyrny. Avšak v roku 1922 boli Gréci porazení generálom Mustafom Kemalom Attaturkom, ktorý s armádou následne zaútočil na Smyrnu, mesto dobil a zapálil. Grécke obyvateľstvo bolo vysťahované a tradičná kultúra Smyrny sa skončila. Attaturk sa neskôr stal prvým prezidentom Tureckej republiky, Smyrna sa nanovo postavila, dostala oficiálne meno Izmir a mesto bolo osídlené tureckými obyvateľmi.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Smyrny z roku 1901.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Smyrny z roku 1914.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z mesta Smyrna.


Dňa 20. februára 1910 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Smyrne“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Dňa 22. septembra 1910 bola urobená dotlač, žltá známka s najnižším nominálom 5 para bola pretlačená rovnakým nápisom, ale použitá bola modrá farba. Vyskytujú sa dva odtiene, tmavomodrá a bledomodrá.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Na niektorých známkach bol na pretlač použitý iný typ písmena „y“:

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Na ďalších známkach bol na pretlač použitý iný typ písmena „r“, nožička písmena je na spodu rozšírená a horný oblúčik má iný tvar:

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Odlišné typy obidvoch písmen sa na hárku nachádzajú vedľa seba.Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
prevrátené prvé písmeno „S“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 22. februára 1910 do Budapešti
obidve známky majú iný typ písmena „r“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 28. apríla 1910 do Drážďan.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Lístok so známkami pečiatkovanými 7. marca 1914
stredné známky v prvom aj treťom rade s iným typom písmena „y“
druhé známky v prvom aj treťom rade s iným typom písmena „r“


Späť na prehľad***


METELIN


Mytiléne je hlavným mestom ostrova Lesbos a nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti na pobreží Egejského mora. Ostrov má rozlohu 1,632 km², čo je tretí najväčší grécky ostrov. Od Turecka ho delí úzky prieliv.

Podľa niektorých prameňov bolo mesto založené v 11. storočí pred naším letopočtom. V stredoveku patril Lesbos pod byzantskú a neskôr janovskú nadvládu. V roku 1462 si ho podmanila Osmanská ríša. Tá potom ovládala ostrov až do prvej balkánskej vojny v roku 1912, kedy sa stal súčasťou gréckeho kráľovstva.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa ostrova Lesbos.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice ostrova Lesbos.


Dňa 30. augusta 1910 bolo vydaných šesť známok s nápisom „Mételin“ a tri s najvyšším nominálom s nápisom „Metelin“, pričom boli použité dva typy začiatočného písmena „M“. Kopejkové známky mali šikmé, respektíve rubľové známky mali kolmé čiary.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
iný typ prvého písmena „M“, druhé písmeno „e“ bez dĺžňa


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
   
druhé písmeno „e“ bez dĺžňa malá nedotlač na prvom písmene „M“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Výstrižok z obálky z dňa 28. septembra 1910.


Späť na prehľad***


RIZEH


Rize je turecké mesto, ležiace na juhovýchodnom pobreží Čierneho mora, vzdialené 80 km od mesta Trabzon a 110 km od hranice s Gruzínskom na východe. Je to hlavné mesto rovnomennej provincie a rozprestiera sa okolo malej zátoky na úzkom pruhu rovinatej krajiny medzi pobrežím a blízkym Pontským pohorím.

Počas celého obdobia stredoveku bol región pod byzantskou kontrolou a z veľkej časti ho obývali Gréci. Po páde Byzantskej ríše ho v roku 1470 obsadila Osmanská ríša. Od roku 1923 súčasť Tureckej republiky.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa časti Osmanskej ríše z roku 1903.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnica Rizeh z roku 1910.


Dňa 30. augusta 1910 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Rizeh“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
35 piastrová známka s nedotlačou na písmene „h“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
malá nedotlač na písmene „R“


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Výstrižok z obálky z dňa 26. decembra 1910.


Späť na prehľad***


BEJRÚT


Bejrút je hlavné a najväčšie mesto Libanonu a hlavný prístav v krajine. Leží na polostrove na východnom pobreží Stredozemného mora. Až do roku 635 patrilo toto územie Rímskej ríše, potom Bejrút prešiel pod arabskú nadvládu. V období od 1110 do 1291 bol v rukách križiakov Jeruzalemského kráľovstva, neskôr bol začlenený do Osmanskej ríše.

V druhej polovici devätnásteho storočia Bejrút nadviazal úzke obchodné a politické väzby s európskymi imperiálnymi mocnosťami, najmä s Francúzskom. Po rozpade Osmanskej ríše po prvej svetovej vojne bol spolu so zvyškom Libanonu zverený pod francúzsky mandát. Libanon získal nezávislosť v roku 1943 a Bejrút sa stal hlavným mestom.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa časti Osmanskej ríše z roku 1895.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Bejrútu z roku 1912.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Panoráma Bejrútu z 19. storočia.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z Bejrútu.


Dňa 9. decembra 1910 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Beyrouth“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
prevrátená pretlač


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 28. januára 1911.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Výstrižok z obálky zo dňa 28. januára 1911.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnica poslaná 20. decembra 1911 do Verviers.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnica poslaná 9. februára 1913.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Doporučený list poslaný 8. mája 1913 do Ženevy.


Späť na prehľad***


DARDANELY


Dardanely alebo Dardanelská úžina (starý názov Hellespont) je prieliv medzi európskou a ázijskou časťou Turecka, teda medzi Balkánskym polostrovom a Malou Áziou. Spája Marmarské a Egejské more.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Dardanelskej úžiny z roku 1913.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Mapa Dardanel z roku 1915.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Pohľadnice z Dardanel.


Dňa 9. decembra 1910 bolo vydaných deväť známok s nápisom „Dardanelles“.

Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II. Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
prevrátená pretlač


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
List poslaný 26. decembra 1910 do Atén.


Známkové územia - Ruská pošta v Levante II.
 
Výstrižok z obálky zo dňa 15. apríla 19115.


Späť na prehľad***

Dňa 31. marca 1911 bola platnosť celej jubilejnej série ukončená a zásoby známok boli z pôšt postupne vrátené na generálny poštový úrad na likvidáciu, hoci sú známe prípady ich používania až do roku 1914.


Použitá literatúra a iné zdroje


 • Wikipedia.org
 • Michel: Europa-Katalog Band 7, 2009/2010
 • Scott: Standard postage stamp catalogue, 2007
 • В. Ю. Соловьев: Почтовые марки России и СССР 2004/2005
 • internetViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.
Súvisiace články (2):

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)Známkové územia - Ruská pošta v Levante (II.)
Známkové územia - Ruská pošta v Levante (I.)Známkové územia - Ruská pošta v Levante (I.)Autor: Marián Kováč
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 23. 03. 2016 10:08 Poslať komentár

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)

Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)
Známkové územia - Ruská pošta v Levante (III.)
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.