Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Aktuality

Aktuality

 
 
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Agenda

Agenda

 
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
Slovenský olympijský výbor
 
Medzinárodné združenie olympijských zberateľov
 
 
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
 
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Hlavná stránka Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Identifikácia spoločnosti Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Prihláška za člena Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov Kontakty Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov   Angličtina / English  
Filatelistický a zberateľský portál www.postoveznamky.sk
Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi

Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi

Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi

Oficiálny UTL so ZPK so známkou Hrad Topoľčany personalizovaný k 70. výročiu založenia Geologického ústavu Dionýza Štúra.

  1. Propagačný (tiež polooficiálny) UTL so ZPK (Kat. 2) - vydáva ich POFIS pre svoje obchodné a propagačné účely, napríklad na propagáciu svojej činnosti na veľtrhoch známok alebo ako prezentačný dar. Náklad takýchto UTL so ZPK je stanovený vopred a nepredaný zvyšok nákladu UTL sa dostáva do voľného predaja v predajni POFISu. Predajná cena je určená ako suma nominálnej hodnoty poštových známok a pevnej sadzby za každý realizovaný kupón (v súčasnosti predajná cena celého UTL s 8 známkami 0,40 € činí 7,18 € a predajná cena UTL so známkami T2 50g činí 7,58 €).

Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi


Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi   Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu novej oblasti filatelie, ktorou sú prítlačové personalizované kupóny pri poštových známkach.


Personalizované poštové produkty


V článku Ako dostať vlastné námety na poštové známky a iné poštové materiály? sme sa venovali rôznym možnostiam ako umiestniť vlastné námety na rôzne typy poštových materiálov. Medzi v súčasnosti najpopulárnejšie patria tzv. personalizované poštové produkty, z ktorých sa v tomto článku venujeme prítlačovým (personalizovaným) kupónom pri štandardných poštových známkach, skrátene známkam s personalizovanými kupónmi (ZPK). Ďalšími zaujímavými a využívanými typmi sú personalizované známky, personalizované celinové pohľadnice a personalizované celinové obálky, ktorým sa budeme venovať v niektorom z ďalších pokračovaní cyklu "Čo zbierame.... ?".


Známka s personalizovaným kupónom (ZPK)


Ako názov produktu hovorí, poštové správy vyvinuli produkt, ktorý umožňuje pritlačiť námetovú grafickú a/alebo textovú informáciu na nepotlačené kupóny pri poštových známkach. Na tento účel sa používa tzv. upravený tlačový list (UTL), v ktorom je pevný počet platných poštových známok a pevný počet nepotlačených kupónov, na ktoré sa prítlač realizuje. Aby sa pritláčanie zjednodušilo, oprávnení vydavatelia si vytvorili vlastné formy UTL zohľadňujúce formáty ich známok. Takýto UTL má kvôli jednoduchšej manipulácii menší rozmer ako bežný tlačový list a okrem nepotlačených kupónov môže mať aj biele nepotlačené miesta na okrajoch na ďalšie prítlače. Niektoré krajiny, medzi nimi aj Slovensko, poskytujú možnosť vytvorenia rôznych kupónov pri každej známke, niektoré krajiny povoľujú použiť len jeden kupón pri všetkých známkach v jednom UTL.


Známka s personalizovaným kupónom (ZPK)
 
UTL so známkou 40 rokov ZSF s nepotlačenými kupónmi pripravený na tlač personalizovaných prítlačí.


Takýmto spôsobom vzniká nie jedna známka s personalizovaným kupónom, ale vždy celý upravený tlačový list s potlačenými kupónmi a prípadne aj okrajmi, čím vzniká zberateľsky zaujímavý poštový produkt. Zostáva už len na zberateľovi, či UTL roztrhá a známky s personalizovanými kupónmi použije na poštové účely (výšku poštovného určuje vždy len platná poštová známka - kupón nemá žiadnu výplatnú hodnotu a samostatne sa nemôže použiť na vyplácanie zásielok) alebo si ponechá v zbierke (prípadne daruje) celý vlastnou fantáziou personalizovaný UTL so ZPK.


Tvorba známok s personalizovaným kupónom na Slovensku


Praktická realizácia prítlače je záležitosťou konkrétnej poštovej správy. Môže sa líšiť od prípadu k prípadu v možnosti využitia námetov, farebnosti alebo iných technických požiadavkách, ako je napr. grafický formát predlôh a forma ich zaslania - poštou na pamäťovom médiu, osobne tiež na pamäťovom médiu, elektronicky emailom alebo nahratím cez on-line aplikáciu. V konkrétnom prípade Slovenskej pošty, a. s., ktorá je vydavateľom poštových cenín na Slovensku, službu vytvárania ZPK vo forme UTL realizuje jej organizačná zložka POFIS cez on-line aplikáciu Moja známka (poklady je možné doručiť aj osobne alebo poštou na pamäťovom médiu). Aplikácia je veľmi jednoduchá, takže tu nebudeme popisovať postup vytvorenia a objednania UTL so ZPK. Pred vlastnou realizáciou ZPK odporúčame oboznámiť sa s obchodnými a technickými podmienkami na realizáciu vlastných návrhov. Tie možno nájsť na internetových stránkach POFISu, konkrétne v časti POFIS -> Informácie

Asi aj vás napadla otázka, kto si môže túto službu objednať a teda realizovať vlastný návrh na prítlačový kupón? Otázka je na mieste, len dovtedy, keď si pozrieme podmienky používania tejto služby. Ihneď zistíme, že prakticky hocikto, kto je schopný službu použiť a za ňu zaplatiť. Teda môže to byť štátna alebo verejná inštitúcia, podnikateľský subjekt alebo súkromná osoba. Hlavnou podmienkou, ktorú musí zadávateľ splniť je nezávadnosť použitých grafických podkladov z pohľadu dodržania autorských práv grafických podkladov a prehlásenie, že ním požadovaný obsah prítlače nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Čo to konkrétne v praxi znamená vám vysvetlia zodpovední pracovníci POFISu - zjednodušene povedané grafické podklady a texty môže podávať len ich autor alebo ak ním nie je, musí mať od autora resp. zobrazovaných osôb súhlas na ich zverejnenie na tento účel. Takéto pravidlo je na jednej strane plne pochopiteľné, no na druhej neumožňuje zobraziť úplne všetko a úplne každého. A ak, tak to môže stáť nejaký ten "licenčný poplatok".


Typy slovenských ZPK


Prejdime teraz k v nadpise prisľúbeným typom ZPK Slovenskej pošty, a.s. Najskôr si musíme povedať, že formálne sa žiadne typy nikde neuvádzajú. Aspoň zatiaľ. Preto predkladáme prvý návrh vychádzajúci zo spôsobu ich zadávania a zadávateľa. Slovenské UTL so ZPK navrhujeme rozdeliť do nasledovných troch hlavných kategórií:

  1. Oficiálny UTL so ZPK (Kat. 1) - vydáva ich Slovenská pošta ako súčasť tlačového listu pre štandardné vydanie poštovej známky určenej na vytváranie personalizovaných kupónov. Kupóny sú potlačené námetom vybratým SP/POFISom a obyčajne ide o propagáciu partnera alebo partnerského podujatia Slovenskej pošty, a. s. Takéto UTL so ZPK sú vo voľnom predaji a sú súčasťou novinkovej služby. Ich predajná cena sa rovná súčtu nominálnych hodnôt poštových známok (v súčasnosti 8 x 0,45 € = 3,60 €).
Známka s personalizovaným kupónom (ZPK)
Známka s personalizovaným kupónom (ZPK)
 
Propagačný UTL so ZPK so známkou 40 rokov ZSF personalizovaný k Bratislavským zberateľským dňom 2012 (zadávateľ POFIS).


  1. Súkromný UTL so ZPK (Kat. 3A a Kat. 3B) - tlačí ich POFIS na základe požiadavky individuálneho objednávateľa. Výšku nákladu určuje objednávateľ, ktorý môže stanoviť, či bude vytlačených len ním stavený počet UTL, ktoré všetky odkúpi (Kat. 3A) alebo dá povolenie POFISu v prípade záujmu UTL dotlačiť (Kat. 3B). Predajná cena takýchto UTL sa počíta rovnako ako u Propagačných UTL so ZPK (Kat. 2).
Známka s personalizovaným kupónom (ZPK)
 
Súkromný UTL so ZPK so známkou 40 rokov ZSF personalizovaný k 20. výročiu založenia SOV a členstva D. Bartekovej v MOV (zadávateľ SSOŠZ).


Z uvedenej klasifikácie vyplýva, že teoreticky najvzácnejšie by mali byť súkromné UTL so ZPK vytlačené v malých nákladoch bez povolenia pritláčať ďalšie exempláre (Kat. 3A). Táto vzácnosť je však relatívna a veľmi individuálna, lebo môže ísť o vyslovene súkromné obrázky vlastnej rodiny alebo iným spôsobom pre iných zberateľov nezaujímavé námety, takže počet vytlačených kusov neurčuje zberateľskú obľubu a teda ich vzácnosť. Omnoho zaujímavejšie budú Propagačné UTL so ZPK (Kat. 2) a Súkromné UTL so ZPK (Kat. 3B) k zaujímavej téme, udalosti, osobe alebo firme. A ich atraktívnosť sa zvýši aj tým ak budú zhotovené s nápadom, najlepšie profesionálnym grafikom s využitím kvalitných grafických podkladov (fotografii) a s pridaním atraktívnych log a tematicky zaujímavých textov.

Inou zberateľsky zaujímavou otázkou je zberateľská hodnota závislá od formy známok s personalizovaným kupónom. Najbežnejším je celý UTL s nepoužitými známkami. V menšej miere sa vyskytujú UTL so ZPK s denným alebo dokonca príležitostnými pečiatkami. Ďalšou možnosťou sú samostatné známky alebo skupiny známok s potlačeným okrajom z personalizovaného UTL. A úplne najmenej bežnou a preto zberateľsky pravdepodobne najžiadanejšou budú známky s personalizovaným kupónom použité na riadne poštou prepravených dokladoch - obálkach alebo pohľadniciach. Tých bude najmenej a keďže ide o k skutočnej filatelii najbližšiu formu tohto "umelého" produktu, záujem o takéto poštou použité a riadne prepravené doklady bude pravdepodobne vysoký.


Zbieranie ZPK a zakladanie zbierok


Vznik nového poštového produktu, v tomto prípade ZPK, prirodzene podnecuje zberateľský záujem. Vznikajú generálne zbierky zamerané na kompletné zozbieranie všetkých vydaní ZPK a špecializované zbierky zamerané na ich špecializáciu - rôzne varianty zúbkovania, farby, papiera, typické alebo náhodné chyby, zaujímavé poštové použitie a iné zberateľsky zaujímavé črty. Okrem takto zameraných zbierok je prirodzené, že ZPK sa začínajú objavovať napríklad aj tematických zbierkach, kde niektoré ich textové alebo obrazové motívy pomáhajú doplniť námetové detaily, ktoré zberateľ nevie dokumentovať iným spôsobom.

Keďže ide o naše vlastné zbierky, ktoré nepodliehajú žiadnym vonkajším kritériám, je len na nás zberateľoch, či ZPK budeme zbierať a zaradíme ich svojich zbierok. Vždy však treba mať na zreteli fakt, že ide o "neštandardné" a teda, aspoň zatiaľ, nekatalogizovateľné vydania, čo spôsobuje v zberateľskom prostredí často diskusie o ich skutočnej katalógovej a trhovej hodnote. Je totiž minimálne diskutabilné, aká je hodnota zbierky zloženej z UTL so ZPK (najmä vlastných súkromných Kat. 3A a Kat. 3B). Zbierka bude pravdepodobne jedinečná, vždy sa však na ňu bude veľká časť zberateľskej obce pozerať cez prsty, čím sa automaticky znižuje záujem a teda aj jej hodnota.


Zaradenie ZPK do súťažných tematických exponátov


Názory na využitie ZPK v súťažných tematických exponátoch sa rôznia, postupne sa však aj odborná verejnosť prikláňa k názoru, že sú vo veľmi obmedzenej miere použiteľné. Hlavným dôvodom je fakt, že ich finálnym vydavateľom je oficiálny vydavateľ poštových cenín alebo ním poverená inštitúcia a teda spĺňajú základnú požiadavku na to, čo je tzv. filatelistický materiál. Preto, ak chce tematický vystavovateľ využiť zaujímavý námetový prvok na ZPK, bude veľmi záležať, či ide o oficiálny, polooficiálny alebo súkromný pôvod ZPK. Stále však budú ZPK považované len za okrajový (anglicky borderline) filatelistický materiál, ktorý sa v tematickom exponáte môže použiť len vo výnimočných v prípadoch, keď neexistuje iná tematická dokumentácia skutočným filatelistickým materiálom. To znamená, že jeho zaradenie nijako neprispieva ku kladnému hodnoteniu v hodnotiacej kategórii rôznorodosť filatelistického materiálu. Nehovoriac o tom, že ide o veľmi moderný materiál, ktorého filatelistický význam pre kvalitný tematický exponát je prakticky nulový a teda pokročilý zberateľ sa ho bude snažiť nahradiť významnejším filatelistickým materiálom. To sme sa však už dostali príliš ďaleko do teórie tematického vystavovania a hodnotenia exponátov.


Záverečné úvahy a návrhy


Vráťme sa k základnej otázke, či sú ZPK (a UTL), a špeciálne tie slovenské, vhodným zberateľským objektom. Myslím si, že áno, treba tomu však dať isté pravidlá. Nie obmedzenia, len pravidlá!

V prvom rade sa treba dohodnúť s vydavateľom, ktorým je SP/POFIS, aby nejakým spôsobom vydávané poloficiálne ZPK evidoval a oznamoval ich skutočné náklady (v prípade oficiálnych je táto požiadavka automaticky splnená). Akonáhle budeme mať evidované oficiálne (Kat. 1) a polooficiálne (Kat. 2) UTL, budeme sa pohybovať po omnoho pevnejšej pôde, čo je základný predpoklad pre vznik katalógu a teda "zberateľského zoznamu". Ak by sa nám ešte podarilo dosiahnuť, aby oznamoval a evidoval aj náklady súkromných UTL so ZPK (Kat. 3A a Kat. 3B), dostali by sme sa do veľmi zaujímavých zberateľských vôd a dalo by sa hovoriť o zberateľskej hodnote jednotlivých ZPK (a UTL).


Referencie


[1] POFIS
Súvisiace články (2):

Čo zbierame? ... úvodČo zbierame? ... úvod
Ako dostať vlastné námety na poštové známky a iné poštové materiály? Ako dostať vlastné námety na poštové známky a iné poštové materiály?Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 19. 02. 2014 01:06
Aktualizované: 20. 02. 2014 11:34 Poslať komentár

Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi

Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi
Čo zbierame? ... poštové známky s personalizovanými kupónmi
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
  Možnosti spolupráce Kontakt
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.