Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobì ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a èaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

Philatelistische Vereine ZSF a SÈF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SÈF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenèina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Èeština / Èeština / Czech / Tschechisch     Angliètina / Angliètina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Wahl zum schönsten slowakischen Briefmarke des Jahres 2018

Die Übersicht über die aktuelle philatelistische Events und Treffen

Die Übersicht über die aktuelle philatelistische Events und Treffen
Beginn   <<   1   2   >>   Ende
Ausstellung POSTSTEMPEL IN POSTDIENSTE

Ausstellung POSTSTEMPEL IN POSTDIENSTE

Invitation to the exhibition devoted to the postmark in postal services in the Postal Museum in Banska Bystrica
28. 11. 2018 - 12. 04. 2019 Banská Bystrica

Traditionelle bundesweit philatelistischen Austauschtreffen in Trencin (Slowakei)

Traditionelle bundesweit philatelistischen Austauschtreffen in Trencin (Slowakei)

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).
24. 02. 2019 Trenèín

Philatelistische Tauschtag in Zdar nad Sazavou (Tschechische Republik)

Philatelistische Tauschtag in Zdar nad Sazavou (Tschechische Republik)

Invitation to the Philatelic exchange bourse in Zdar nad Sazavou (Czech Republic).
24. 02. 2019 Žïár nad Sázavou (Èeská republika)

Regelmäßige Sonntag philatelistischen und numismatik Tauschtreffen in Bratislava

Regelmäßige Sonntag philatelistischen und numismatik Tauschtreffen in Bratislava

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).
24. 02. 2019 Bratislava

Regionalen Austausch Treffen in Zalaegerszeg (Ungarn)

Regionalen Austausch Treffen in Zalaegerszeg (Ungarn)

Invitation to the 34th regional exchange meeting for collectors of postage stamps, coins, banknotes, pins, badges, postcards and phone cards in Zalaegerszeg (Hungary).
24. 02. 2019 Zalaegerszeg (Maïarsko)

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Partizanske (Slowakei)

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Partizanske (Slowakei)

Invitation to the Regular Sundays club meeting of philatelists in Partizanske (Slovakia) organised every Sunday.
24. 02. 2019 Partizánske

Internationale Briefmarken-Börse in München (Deutschland)

Internationale Briefmarken-Börse in München (Deutschland)

Invitation to the International postage stamps exchange bourse in Munich (Germany).
28. 02. 2019 - 02. 03. 2019 Mníchov/Freimann (Nemecko)

Internationaler Austausch Sammlertreffen in Bratislava (Slowakei)

Internationaler Austausch Sammlertreffen in Bratislava (Slowakei)

Invitation to the international exchange collectors meeting of different collecting areas in Bratislava (Slovakia).
02. 03. 2019 Bratislava

Bildungs Präsentation mit Proben der philatelistischen Material in Zlin (Tschechische Republik)

Bildungs Präsentation mit Proben der philatelistischen Material in Zlin (Tschechische Republik)

Invitation to the educational presentation with samples of philatelic material in Zline (Czech Republic).
03. 03. 2019 Zlín (Èeská republika)

Treffen des Clubs der jungen Philatelisten in Bratislava (Slowakei)

Treffen des Clubs der jungen Philatelisten in Bratislava (Slowakei)

Invitation to the meeting of the Club of Young Philatelists of KF 52-28 Dunaj in Bratislava which meets every Wednesday during the school year.
07. 03. 2019 - 27. 02. 2019 Bratislava - Petržalka

Sammlertreffen in Prievidza (Slowakei)

Sammlertreffen in Prievidza (Slowakei)

Invitation to the Collectors Meeting in Prievidza (Slovakia).
10. 03. 2019 Prievidza

Nationale Briefmarken Austausch mit internationaler Beteiligung in Levice (Slowakei)

Nationale Briefmarken Austausch mit internationaler Beteiligung in Levice (Slowakei)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).
10. 03. 2019 Levice

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Banska Bystrica (Slowakei)

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Banska Bystrica (Slowakei)

Invitation to the regular Sunday club meeting of philatelists in Banska Bystrica organised every second Sunday in a month.
10. 03. 2019 Banská Bystrica

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Trencin (Slowakei)

Regelmäßige Sonntag Clubtreffen der Philatelisten in Trencin (Slowakei)

Invitation to the regular Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia).
10. 03. 2019 Trenèín

Internationale Sammlermesse Frühling SBÌRATEL (SAMMLER) 2019 in Praha

Internationale Sammlermesse Frühling SBÌRATEL (SAMMLER) 2019 in Praha

Invitation to the international fair of postage stamps, coins, cards, minerals and collecting Spring SBÌRATEL (COLLECTOR) in Prague (Czech Republic).
15. 03. 2019 - 16. 03. 2019 Praha 8 (Èeská republika)

Hohen Tatra philatelistische Tauschtreffen in Poprad (Slowakei)

Hohen Tatra philatelistische Tauschtreffen in Poprad (Slowakei)

Invitation to the High Tatras philatelic exchange meeting open also for other memorabilia in Poprad (Slovakia).
16. 03. 2019 Poprad

Großer Sammler Tauchtreffen (Philatelie, Philokartie, Numismatik) in Zilina (Slowakei)

Großer Sammler Tauchtreffen (Philatelie, Philokartie, Numismatik) in Zilina (Slowakei)

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).
17. 03. 2019 Žilina

Austausch Sammlertreffen in Trnava (Slowakei)

Austausch Sammlertreffen in Trnava (Slowakei)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collectable areas in Trnava (Slovakia)
17. 03. 2019 Trnava

Große internationale Sammlerbörse Korntal (detschland)

Große internationale Sammlerbörse Korntal (detschland)

Invitation to the big international collectors exchange bourse Korntal (Germany)
23. 03. 2019 Korntal (Nemecko)

Nationale philatelistischen Sammler Börse in Banska Bystrica (Slowakei)

Nationale philatelistischen Sammler Börse in Banska Bystrica (Slowakei)

Invitation to the national philatelic collectors bourse in Banska Bystrica (Slovakia).
24. 03. 2019 Banská Bystrica

Beginn   <<   1   2   >>   Ende
Die Übersicht über die aktuelle philatelistische Events und Treffen

Die Übersicht über die aktuelle philatelistische Events und Treffen
Die Übersicht über die aktuelle philatelistische Events und Treffen
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zdalo by sa, že väèšina každodenných rozhodnutí sa zakladá na podrobnom premýš¾aní, ale opak je pravdou. Sú to zvyky. A hoci osamote majú pomerne malý význam, èasom nesmierne vplývajú na zdravie, výkonnos, finanèné zabezpeèenie, èi šastie.

(Charles Duhigg)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankoviè)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Alle Rechte vorbehalten.