Philatelic and postage stamp collecting messages and news - Articles from the web - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Issue of personalised adjusted printing sheet (UTL): Inter Bratislava - 40th anniversary of the 1st title of Czechoslovak champion in basketball (1979 - 2019)

Articles from the web

Articles from the web
Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
Canadian stamps to honor three winter sports pioneers on Feb. 3

Canadian stamps to honor three winter sports pioneers on Feb. 3

An interesting article about philately and stamp collecting form the Linn's Stamp News website.
19. 02. 2015 

Czechoslovak Philately - old or young man? (Czech)

Czechoslovak Philately - old or young man? (Czech)

An interesting article about philately and stamp collecting form the INFOFILA - Online magazín o filatelii website.
18. 02. 2015 

From the inferno of Dresden (German)

From the inferno of Dresden (German)

An interesting article about philately and stamp collecting form the DBZ - Deutsche Briefmarken Zeitung website.
17. 02. 2015 

Postage stamp territories (Slovak)

Postage stamp territories (Slovak)

An interesting article about philately and stamp collecting form the Zväz slovenských filatelistov (ZSF) website.
16. 02. 2015 

Exhibition catalogs - an important source of postal history knowledge (Czech)

Exhibition catalogs - an important source of postal history knowledge (Czech)

An interesting article about philately and stamp collecting form the KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov website.
15. 02. 2015 

A new type of counterfeit to harm post - discovery after 44 years

Informácia o vynikajúcom bádateľskom úspechu a významnom náleze v československej filatelii.
31. 10. 2013 

Canada helps find missing children in an original way

Informácia o zaujímavom i keď trochu smutnom využití poštových známok, na ktoré sa podujali v Kanade.
07. 06. 2013 

Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
Articles from the web

Articles from the web
Articles from the web
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Za najzávažnejšími problémami vo vzťahoch nie je nič viac ako dvaja ľudia, ktorí si vypestovali zlozvyk brať náladu toho druhého príliš vážne.

(Richard Carlson)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk