Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk New specialized catalog SLOVAKIA 1939 - 1945! Is there a reason why we should have it?

Post and postal services

Post and postal services
Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End

Yellow - postal story :-)

Krátky, nie veľmi veselý (a žiaľ ani nie ojedinelý), príbeh o zážitkoch "bežného človeka" pri návšteve jednej bratislavskej pošty.
02. 08. 2011 

Directive on the issue plan approval of postage stamps and other postage valuables and postage valuables approval

Smernica č. 2/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o schvaľovaní emisného plánu poštových známok a iných poštových cenín a o schvaľovaní poštových cenín s vymedzením pôsobnosti Realizačnej komisie známkovej tvorby a Námetovej komisie známkovej tvorby.
15. 03. 2011 

Slovak Post provides discounts that can not explain

Reportáž o zvláštnych praktikách manažmentu Slovenskej pošty, a. s.
21. 02. 2011 

The new postal law should apply from 2012

Informácia o liberalizácii poštového trhu a platnosti nového poštového zákona, ktorý má byť v platnosti od 1. januára 2012.
06. 01. 2011 

9th October - World Post Day

Informácia o každoročnom sviatku poštárov na celom svete, ktorý sa viaže k založeniu Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874, druhej najstaršej medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskom Berne.
08. 10. 2010 

Statement of the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic

Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ohľadne liberalizácie doručovaníia zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008.
20. 01. 2010 

Czech Post employees were stealing money from Slovaks

Informácia o ďalšom škandále Českej pošty, ktorý súvisí s vykrádaním zásielok slovenských robotníkov posielajúcich peniaze v listových zásielkách domov na Slovensko.
26. 09. 2008 

Proposal to amend the general authorization for the provision of postal services

Návrh Slovenskej republiky riešiť problematiku takzvanej „hybridnej pošty“ úpravou všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb.
09. 09. 2008 

Public statement to postal services

Verejné vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na žiadosť Európskej komisie uvádxzajúce, že poštové služby, ku ktorým sú poskytované prídavné – dodatočné služby, t.j. služby s pridanou hodnotou, nepatria do poštovej výhrady.
16. 07. 2008 

Slovak Post put into operation a new automatic sorting line

Slovak Post put into operation a new automatic sorting line

Information on the launch of a new automatic sorting lines in the Main Processing Centre (HSS) Zvolen 022.
23. 03. 2005 

How the Post Works - How many mail has been transported last year

How the Post Works - How many mail has been transported last year

Overview of shipments transported by the Slovak Post in 2002.
24. 06. 2003 

Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
Post and postal services

Post and postal services
Post and postal services
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Osho)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.