Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk 12th International meeting of collectors of Olympic and sports memorabilia in Bratislava (Slovakia)

Other news

Other news
Beginning    <<   1   2   >>   End

Pensioners found in a bag of postage stamps for 20 euros one stamp which costs a million

Informácia o prekvapivom náleze vzácnej poštovej známky v balíčku známok z blšieho trhu - neskúsite to aj vy?
25. 10. 2012 

Blaue Mauritius hat den Wert von zwei Pence in der Zeit der ersten Druck

Informácia o jednej z najdrahších a mediálne určite najznámejších poštových známok na svete Modrom Mauríciovi.
21. 09. 2012 

Postage stamps as history textbooks

Pohľad na známky ako zdroj informácií o histórii (propagácia medzinárodného zberateľského veľtrhu Sběratel 2012).
08. 09. 2012 

Progress spacecraft transported 2.8 tons of supplies and mail to ISS

Informácia o preprave 2,8 ton nákladu, ktorý obsahoval aj súkromnú poštu pre členov medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Koľko z nej iniciovali filatelisti, ktorým po návrate obohatí ich astrofilatelistické zbierky?
22. 04. 2012 

Figel wrote to Baby Jesus

Informácia o tom ako minister dopravy Ján Figeľ v Rajeckej Lesnej vhodil v prítomností detí do Ježiškovej poštovej schránky vlastnoručne napísaný list.
06. 12. 2011 

Ján Figel appreciated the most beautiful letter

Informácia o odovzdaní ceny za víťazstvo v Súťaži o najkrajší list 1. podpredsedom vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom 14–ročnej žiačke Martinke Borovanovej z trnavskej Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici.
20. 06. 2011 

Peter Roller replaced statues for postage stamps of countries that no longer exist

Krátka reportáž o výtvarníkovi, ktorý pri svojej tvorbe využíva poštové známky už neexistujúcich krajín.
27. 04. 2011 

Ján Figel handed over to the ex-president Schuster a postage stamps collection

Informácia o návšteve bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolf Schuster u podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa, počas ktorej minister dopravy venoval bývalému prezidentovi, ktorý je známy filatelista, zbierku známok, ktoré vydala Slovenská pošta v roku 2009.
30. 11. 2010 

Why has been the postage stamp invented?

Popularizačný článok o vzniku poštových známok určený najmä mladým a začínajúcim záujemcom o zbieranie poštových známok. Článok bol inšpirovaný prednáškou Petra Osuského v rámci Detskej univerzity 2010, ktorú organizovala počas letných prázdnin Univerzita Komenského v Bratislave.
31. 08. 2010 

Opportunity for postage stamps artists and youth interested in postage stamps creation

Informácia o šestnástom ročníku medzinárodnej súťaže návrhov na poštové známky, ktorú vyhlasuje Kórejská pošta (Korea Post).
03. 08. 2010 

Esperanto philately documents the history and the presence of an artificial language

Informácia o esperantskej filatelii a poštových známkach venovaných umelému jazyku Esperanto.
07. 07. 2010 

Pop-culture philately

Informácia o vydaní poštových známok venovaných známej komiksovej rodine Simpsonovcov.
15. 07. 2009 

PHILATELY - The rarest stamps of the world

Popularizačný príspevok o najvzácnejších známkach sveta.
09. 12. 2005 

Beginning    <<   1   2   >>   End
Other news

Other news
Other news
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Lewis Carroll)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.