Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

Overview of specialized and popular philatelic articles

Overview of specialized and popular philatelic articles
Beginning    <<   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   >>   End
Philatelic Code of Ethics of the Universal Postal Union

Philatelic Code of Ethics of the Universal Postal Union

Philatelic Code of Ethics of the Universal Postal Union, which determines the issue and use of philatelic products in member countries of the Universal Postal Union.
14. 01. 2014 

Diplomatic mail - Interesting entire with question marks

Diplomatic mail - Interesting entire with question marks

Zaujímavá celistvosť prepravená zo Sovietskeho zväzu pravdepodobne diplomatickou poštou v období II. svetovej vojny.
12. 01. 2014 

Little school of deltiology (15): Artistic postcards

Little school of deltiology (15): Artistic postcards

15th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Artistic postcards.
08. 01. 2014 

Postage stamp territories - Jason Islands and Isle of Samson

Postage stamp territories - Jason Islands and Isle of Samson

Article from the postage stamp territories area focused on the postage stamps used on Atlantic islands that belong to Great Britain.
26. 12. 2013 

Postage stamp territories - Independent Bahawalpur

Postage stamp territories - Independent Bahawalpur

Article from the postage stamp territories area focused on the postage stamps used in Independent Bahawalpur in 1947.
06. 12. 2013 

Fake Hlinka full of secrets

Fake Hlinka full of secrets

Úvahy zväzového znalca nad nálezom celého tlačového listu neupotrebených známok falošného Hlinku.
16. 11. 2013 

How to put your own topics on postage stamps and other postal materials?

How to put your own topics on postage stamps and other postal materials?

Article about how a "normal man" can affect Slovak stamp production by the design of an own postage stam artwork and other options how to spread own ideas around the world by using official postal products of the Slovak Post.
14. 11. 2013 

Little school of deltiology (14): Technic

Little school of deltiology (14): Technic

14th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Technic.
30. 10. 2013 

Postage stamp territories - Harar

Postage stamp territories - Harar

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na miestne provizórne známky používané v etiópskom meste Harar v roku 1905.
25. 10. 2013 

Issue plan of Slovak postage stamps for 2013

Issue plan of Slovak postage stamps for 2013

Priebežne aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013.
21. 10. 2013 

Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VIII.)

Ôsma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
16. 10. 2013 

Little school of deltiology (13): Nature

Little school of deltiology (13): Nature

13th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Nature.
23. 09. 2013 

But who would be afraid of computers?

But who would be afraid of computers?

Článok venovaný tematickému pohľadu na poštové známky a iné filatelistické materiály súvisiace s počítačmi - s históriou ich vývoja a rôznych foriem využitia v každodennom živote.
11. 09. 2013 

Postage stamp territories - Akpinar

Postage stamp territories - Akpinar

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na provizórne známky používané počas vojnového konfliktu v roku 1922 v tureckej dedinke Akpinar v Strednej Anatólii.
10. 09. 2013 

Banska Bystrica in postal services and philately III.

Banska Bystrica in postal services and philately III.

3. časť štúdie venovanej dejinám mesta Banská Bystrica, so zameraním na historické udalosti a osobnosti, ktoré možno dokumentovať poštovými známkami.
06. 08. 2013 

Postal History of China and postage stamps used in contractual ports.

Postal History of China and postage stamps used in contractual ports.

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú históriu Číny a poštové známky používané v zmluvných prístavoch na jej území.
31. 07. 2013 

Cyril and Methodius motifs on postage stamps (the review)

Cyril and Methodius motifs on postage stamps (the review)

Recenzia knižnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
29. 07. 2013 

Postage stamp territories - Cauca

Postage stamp territories - Cauca

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na department Cauca v bývalej Veľkej Kolumbii.
17. 07. 2013 

Interesting features of definitive postage stamps

Interesting features of definitive postage stamps "Cultural Heritage of Slovakia" (VII.)

Siedma časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”.
12. 07. 2013 

Little school of deltiology (24): Mythical creatures

Little school of deltiology (24): Mythical creatures

24th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Mythical creatures.
26. 06. 2013 

Beginning    <<   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   >>   End
Overview of specialized and popular philatelic articles

Overview of specialized and popular philatelic articles
Overview of specialized and popular philatelic articles
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Pasívny človek býva často kritikom, čiže niekým, kto len sedí, pozoruje ľudí činu a následne filozofuje o tom, ako si počínajú. ... Ľudia, ktorí sa skutočne činia, na kritizovanie druhých nemajú čas. Sú zaneprázdnení činmi.

(Wayne W. Dyer)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.