Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Tematická filatelia - Výber témy

Tematická filatelia - Výber témy

Výber témy


Výber témy tematickej zbierky, resp. exponátu.


Jedným zo základných kameňov budovania námetovej zbierky a neskôr aj vytvorenia filatelistického exponátu je vhodný výber témy a s tým súvisiace odborné znalosti zberateľa. Pretože filatelia je hobby, nie sú na výber témy kladené žiadne obmedzenia. Väčšinou padne voľba na oblasť, ktorá je zberateľovi blízka a ktorej sa plánuje intenzívnejšie venovať nielen po zberateľskej ale často aj po odbornej stránke. Samozrejme pre bežné zbieranie je úroveň odborných znalostí vecou zberateľa, avšak v prípade tvorby súťažného exponátu je zberateľ za tieto znalosti hodnotený. Nie priamo, ale hlboká znalosť problematiky sa v námetovom exponáte premieta najmä do hodnotenia v kritériu Spracovanie (názov a plán exponátu, rozvinutie a inovácia), za ktoré môže získať zberateľ až 35 bodov a v kritériu Filatelistické a odborné znalosti - námetové znalosti, za ktoré môže získať až 15 bodov.

Inými slovami, pri tvorbe námetového exponátu je rovnako dôležité získanie informácií o materiáloch viažúcich sa k danej téme ako aj získanie hlbokých znalostí o oblasti samotnej. Na získanie odborných znalostí potrebuje zberateľ zmapovať existujúce zdroje vedomostí a využívať ich na štúdium. V prvopočiatkoch zbierania stačia základné informácie populárneho charakteru, ale postupne treba študovať odborné knihy, časopisy a využívať ďalšie zdroje (TV, internet, knižnice), aby zberateľ získal hlbšie vedomosti o študovanej oblasti.

Preukázanie odborných znalostí pri zbieraní prezentujeme dvomi v podstate protichodnými prístupmi. Prvým je prístup zo strany detailnej znalosti filatelistického materiálu, druhým je prístup zo strany detailnej znalosti témy (námetu).


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 15. 02. 2011 11:44 Poslať komentár

Tematická filatelia - Výber témy

Tematická filatelia - Výber témy
Tematická filatelia - Výber témy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čo zajtra? Začnete chudnúť? Nie. Zajtra predsa už bude zase len dnes!

(Miro Veselý)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.